Hankkeet

Haluamme parantaa maailmaa – taiteen ja kulttuurin avulla!

Toteutamme hankkeita, jotka koskevat useimmiten koko kaupungin lapsia ja nuoria. Haluamme vaikuttaa Helsingin kaupungin taide- ja kulttuurikasvatuksen saavutettavuuteen ja kehitykseen. Hankkeissa edistämme lastenkulttuuria ja sen saavutettavuutta yhdessä sidosryhmiemme ja verkostojemme kanssa.  

Hankkeitamme ovat: Kulttuurin kummilapset, Kultus.fi (taide- ja kulttuuritarjonta helsinkiläisille kouluille ja päiväkodeille), Taiteillen tulevaisuuksiin (työpajoja ja oppimateriaalia kouluille ja päiväkodeille) sekä kulttuurisen erityisnuorityön hanke Kent (työpajoja erityisnuorityön piirissä oleville nuorille).  

Annantalo järjestää kahdesti vuodessa Helsingin kaupungin kulttuurikasvatuksen foorumia, jossa kulttuurikasvatuksen tuottajat sekä opettajat ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset kokoontuvat kulttuurikasvatuksen ajankohtaisten asioiden äärelle. Lisäksi Annantalo on jäsen Suomen lastenkulttuurikeskusten liitossa ja koordinoi liiton tuottamaa Taidetestaajat -toimintaa yhdessä muiden jäsenkeskusten kanssa. 

Kulttuurikasvatuksen foorumi

kulttuurikasvatuksen foorumi

Helsingissä koko kaupunki nähdään oppimisen ympäristönä. Tätä edistetään parhaiten kulttuurikasvatuksen keinoin.

Linkki

​​​​​​​

Suomen lasten-kulttuurikeskusten liitto

Liitto edistää lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten toimintaedellytyksiä ja vahvistaa lastenkulttuurialan osaamista valtakunnallisesti. Linkki

​​​​​​​

taidetestaajat

Valtakunnallisessa Taidetestaajat-toiminnassa tavoitteena on saada kaikki suomalaiset 8.-luokkalaiset kokemaan ja arvioimaan taidetta, myös sellaista, johon moni ei muuten saa kosketusta.

Linkki

​​​​​​​

taiteillen tulevaisuuksiin

2020-21 toteutetun Taiteillen tulevaisuuksiin -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa lasten ja nuorten tulevaisuustaitoja taide-kasvatuksellisia menetelmiä hyödyntäen.

Linkki

​​​​​​​

kultus.fi

Kultus on Annantalon ylläpitämä ja kehittämä verkkopalvelu, joka kokoaa yhteen pääkaupunki-seudun peruskouluille, päiväkodeille ja toisen asteen oppilaitoksille suunnatun kulttuuritarjonnan.

Linkki

​​​​​​​

kulttuurin kummilapset

Jokainen vuonna 2020 ja sen jälkeen syntyvä helsinkiläinen lapsi saa kummikseen kulttuuri-toimijan. Näin lapsi ja hänen perheensä saavat kosketuksen kulttuuriin ja taiteeseen.

Linkki

​​​​​​​

Kulttuurinen erityisnuorityö KENT

Kulttuurinen erityisnuorityö -hankkeen (KENT, 2017-2021) tavoitteena oli vakiinnuttaa taide- ja kulttuuritoiminta osaksi erityisnuorityötä.

Linkki