Sidosryhmät ja projektit

Kulttuurisella erityisnuorityöllä (KENT) pyritään vakiinnuttamaan taide- ja kulttuuritoiminta osaksi erityisnuorityötä. Järjestämme myös ammattitaiteilijoiden vetämiä taidekerhoja koulujen tiloissa alueilla, joilla taideharrastaminen on vähäistä. Suomen Lastenkulttuurikeskusten liiton kautta olemme mukana Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin rahoittamassa, kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille suunnatussa Taidetestaajat-hankkeessa. 


Kulttuurinen erityisnuorityö KENT

Kulttuurisen erityisnuorityön tavoitteena on taide- ja kulttuuritoiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi erityisnuorityötä.

Tarkoituksena on yhdessä erityisnuorityön ammattilaisten kanssa suunnitella ja kehittää toimintaa, jossa eri toimijoiden ja tahojen työntekijät voivat tavata ja jakaa tietoa ja kokemuksia. Tuotamme myös erityisnuorityötä tekevien kanssa täydennyskoulutuksia ja työpajoja, joissa taiteen ammattilaiset ja erityisnuoret kohtaavat taiteen parissa.

Kulttuurista erityisnuorityötä viedään eteenpäin yhteistyössä etsivän nuorisotyön (Vamos) kanssa. Tarjoamme työtilaisuuksia ammattitaiteilijoille ja koulutamme erityisnuorten kanssa toimivia eri alojen ammattilaisia hyödyntämään taidelähtöisiä ja luovia menetelmiä omassa arjessaan. Hanke tarjoaa myös meille mahdollisuuden oppia lisää erityisnuorten kanssa työskentelystä ja kehittää näin omaa taidekasvatustoimintaamme.

Taidelaitosyhteistyökumppanit Kansallinen audiovisuaalinen instituutti Kavi, Amos Rex, Q-teatteri.

KENT - kulttuurinen erityisnuorityö. Taiteen äärellä vahvistumista on kuvaus ja julkaisu taidelähtöisistä menetelmistä ja niiden käytöstä nuorten kanssa KENT-työpajoissa. Julkaisun voi ladata alla olevasta linkistä.

Annantalo järjesti elokuussa 2018 seminaarin taiteen mahdollisuuksista erityisnuorityössä. Seminaarista lisää täällä.

Lisätiedot: kulttuurituottaja Kikka Hahtomaa, 050 364 0803, kikka.hahtomaa@hel.fi


Taidetestaajat

Taidetestaajat-hankkeessa tavoitteena on saada kaikki suomalaiset 8.-luokkalaiset kokemaan ja arvioimaan taidetta, myös sellaista, johon moni ei muuten saa kosketusta. Opettajat mukaan lukien hanke tavoittaa vuosina 2017–2020 yhteensä noin 200 000 henkeä.

Suomen kaikki kasiluokkalaiset kutsutaan testaamaan taidetta. Nuoret vierailevat kahdessa eri taidelaitoksessa, tutustuvat teosten taustoihin ja kokevat ja arvioivat taide-elämyksiä. Logistisesti operaatio on varsin suuri, sillä vierailut suuntautuvat sekä omalle lähialueelle että myös muualle Suomeen. Taide liikuttaa kaseja - busseilla, junilla ja lentokoneilla pitkin Suomea.

Hanketta rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden ja se toteutetaan yhdessä Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kanssa, joka vastaa sen koordinoinnista, kuljetusten järjestämisestä ja hallinnoinnista. Annantalo vastaa hankkeessa Helsingin koulujen aluekoordinoinnista.

Lisätietoja kulttuurituottaja Mereca Victorzon, 040 717 4687, mereca.victorzon@hel.fi

www.taidetestaajat.fi