Hankkeet

Haluamme parantaa maailmaa – taiteen avulla!

Olemme mukana monissa hankkeissa, jotka koskevat useimmiten koko kaupungin lapsia ja nuoria, ja haluamme vaikuttaa Helsingin kaupungin taide- ja kulttuurikasvatuksen saavutettavuuteen ja kehitykseen. Hankkeilla olemme mukana ajankohtaisissa lastenkulttuurin ilmiöissä yhdessä sidosryhmiemme ja verkostojemme kanssa. 

Hankkeitamme ovat: Kultus.fi (kulttuuritarjonta helsinkiläisille kouluille ja päiväkodeille), Taiteillen tulevaisuuksiin (työpajoja ja oppimateriaalia kouluille ja päiväkodeille) sekä kulttuurisen erityisnuorityön hanke Kent (työpajoja erityisnuorityön piirissä oleville nuorille). Olemme mukana valtakunnallisessa Taidetestaajat-toiminnassa sekä Helsingin kaupungin Kulttuurin kummilapset -hankkeessa. Annantalo osallistuu Helsingin kaupungin kulttuurikasvatuksen foorumiin ja on jäsen Suomen lastenkulttuurikeskusten liitossa. 

Päivitämme näitä sivuja parhaillaan.

Kulttuurikasvatuksen foorumi

kulttuurikasvatuksen foorumi

Helsingissä koko kaupunki nähdään oppimisen ympäristönä. Tätä edistetään parhaiten kulttuurikasvatuksen keinoin.

Linkki

​​​​​​​

Suomen lasten-kulttuurikeskusten liitto

Liitto edistää ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten toimintaedellytyksiä ja vahvistaa lastenkulttuurialan osaamista valtakunnallisesti. Linkki

​​​​​​​

taidetestaajat

Valtakunnallisessa Taidetestaajat-hankkeessa tavoitteena on saada kaikki suomalaiset 8.-luokkalaiset kokemaan ja arvioimaan taidetta, myös sellaista, johon moni ei muuten saa kosketusta.

Linkki

​​​​​​​

taiteillen tulevaisuuksiin

Taiteillen tulevaisuuksiin -hankkeen tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten tulevaisuustaitoja taide-kasvatuksellisia menetelmiä hyödyntäen.

Linkki

​​​​​​​

kultus.fi

Kultus on Annantalon ylläpitämä ja kehittämä verkkopalvelu, joka kokoaa yhteen pääkaupunki-seudun peruskouluille, päiväkodeille ja toisen asteen oppilaitoksille suunnatun kulttuuritarjonnan.

Linkki

​​​​​​​

kulttuurin kummilapset

Jokainen vuonna 2020 ja sen jälkeen syntyvä helsinkiläinen lapsi saa kummikseen kulttuuritoimijan. Näin lapsi ja hänen perheensä saavat henkilökohtaisen kosketuksen kulttuuriin ja taiteeseen.

Linkki

Kulttuurinen erityisnuorityö KENT

Kulttuurisella erityisnuorityöllä (KENT) pyritään vakiinnuttamaan taide- ja kulttuuritoiminta osaksi erityisnuorityötä.

Linkki