Nuoret taidetta arvioimassa

Taidetestaajat

Vuonna 2017 alkaneessa Taidetestaajat-toiminnassa nuoret ovat vierailleet kahdessa eri taidelaitoksessa, toinen vierailu on tehty omalle lähialueelle, toinen Helsinkiin tai muualle Suomeen.

Kolme ”vuosikertaa” kasiluokkalaisia on saanut mahdollisuuden vierailla teatterissa, museossa, konsertissa tai oopperassa, he ovat tutustuneet teosten taustoihin ja arvioineet kokemiaan taide-elämyksiä. Opettajat mukaan lukien Taidetestaajat-toiminta tavoittaa vuosina 2017–2020 yhteensä noin 200 000 kasiluokkalaista Suomessa.

Toiminta on enemmän kuin vain vierailu taidelaitokseen. Oppilaat saavat ennakkomateriaalia vierailusta, taiteilijoista ja taidelajeista. Itse vierailun aikana oppilaat tutustuvat esimerkiksi siihen, miten taideteos syntyy, millaista on toimia taiteilijana ja mitä kaikkea tapahtuu ennen kuin esitys tai näyttely on valmis. Oppilaat arvioivat kokemuksensa arviointisovelluksessa. Yksi toiminnan tavoitteista onkin myös saada tietoa siitä, miten nuoret suhtautuvat taiteeseen ja millaiset teokset koskettavat heitä.

Lukuvuonna 2020–2021 luokat tekevät yhden taidevierailun omalla lähialueellaan. Rahoitusmalli muuttuu siten, että valtio osallistuu vierailuihin maksamalla puolet kuluista ja säätiöt (Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska Kulturfonden) maksavat puolet. Toimintaa koordinoi aiempien vuosien tapaan Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Annantalo on mukana toiminnassa yhtenä koordinoivana lastenkulttuurikeskuksena. 

Taidetestaajat tarjoaa lisäresurssin koulun taidekasvatukseen ja kansalais- ja demokratiakasvatukseen. Kaikki osallistumisen esteet pyritään voittamaan, jotta nuoret pääsevät tasa-arvoisille taidevierailuille esimerkiksi liikuntarajoitteista, äidinkielestä tai asuinpaikasta riippumatta.

Vierailut sopivat opetussuunnitelman tavoitteisiin ja mahdollistavat kouluille muun muassa useiden oppiaineiden taidepainotteisen yhteistyön sekä tarjoavat uusia oppimisympäristöjä koulurakennuksen ulkopuolella.

Taidetestajaat-toiminta tulee jatkumaan myös lukuvuonna 2021–2022.

Lisätietoja kulttuurituottaja Mereca Victorzon, 040 717 4687, mereca.victorzon@hel.fi

www.taidetestaajat.fi

Kuva: Hair-musikaali, Jyväskylän kaupunginteatteri. Kuvaaja Iiro Palva-aho.
Hankkeet-sivun kortin kuva: Miltä näyttää aika -näyttely, Jyväskylän taidemuseo. Kuvaaja Hanna Brotkin.