Medialle

Hyvä toimittaja!

Annantalolla on sähköinen kuva- ja tekstipankki, johon tarvittavat salasanat saat Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan viestinnästä sähköpostitse tai soittamalla.

Materiaali on tiedotusvälineiden vapaassa käytössä Annantalon tilaisuuksia koskevan toimituksellisen aineiston yhteydessä.


Markkinointisuunnittelija Mirella Lampela
puh. 09 310 71547, gsm 050 402 5519

mirella.lampela@hel.fi