Koulu- ja päiväkotiyhteistyö

Vakiintuneita kouluyhteistyön muotoja ovat alakoululaisille suunnattu 5x2-taideopetus sekä kulttuurikurssit yläkouluille, lukiolaisille sekä ammatillisten oppilaitosten oppilasryhmille.

Lisäksi järjestämme Annantalossa koulu- ja päiväkotiryhmille esityksiä, työpajoja ja opastuksia.

Annantalo on mukana järjestämässä kaksi kertaa vuodessa kulttuurikasvatuksen foorumia, jonka tarkoituksena on edistää taide- ja kulttuuritoimijoiden ja kasvattajien kohtaamisia ja vuoropuhelua.

Ylläpidämme myös Kultus.fi-verkkopalvelua, joka  kokoaa yhteen pääkaupunkiseudun kulttuuri- ja taidetoimijoiden kouluille ja päiväkodeille suunnatut tapahtumat, työpajat ja muut yleisötyön muodot.

​​​​​​​

KULTUs.fi

Katso osoitteesta Kultus.fi, mitä esityksiä, työpajoja tai opastuksia Annantalo tarjoaa koulu- ja päiväkotiryhmille. Myös opettajille suunnatut koulutukset sekä oppimateriaalit löydät täältä. 


5x2-taideopetus

5x2-taidekurssit ovat kymmenen tunnin mittaisia maksuttomia eri taidealojen opetuskokonaisuuksia, joilla luokka käy joko viisi (2 x 45 min/vko) tai kaksi (5 x 45 min/vko) kertaa. Kurssit tarjoaa Helsingin kaupunki ja ne on tarkoitettu helsinkiläisille alakoululuokille. Jokainen luokka pääsee 5x2-taidekursseille kerran alakouluaikanaan.

Annantalossa luokka työskentelee useassa pienryhmässä, jotka opiskelevat eri taideaineita. Ryhmät pysyvät samoina koko kurssin ajan. Luokanopettaja voi kiertää tutustumassa luokkansa eri taideaineiden tunteihin. Taidekurssien kirjo ulottuu kuvataiteista media-aineiden kautta esittäviin taiteisiin. Aineiden välillä voidaan myös tehdä tiivistä yhteistyötä.
Taiteillen tulevaisuuksiin

Taiteillen tulevaisuuksiin -oppimateriaalit tarjoavat opettajille ja kasvattajille työkaluja kehittää lasten tulevaisuuslukutaitoa taidekasvatuksen keinoin. Dialogi, positiivinen tulevaisuusajattelu ja mielikuvittelun merkitys ovat oppimateriaalien keskiössä.

Alakoululaisille suunnatun oppimateriaalin työpajoissa lapset pääsevät pohtimaan, millaista on tulevaisuuden ruoka sekä millaista työtä tulevaisuudessa tehdään. Tulevaisuuden ruoka -työpajasta löydät myös videoversiot alla olevista linkeistä. Työpajoissa lähtökohtina ovat tarinallisuus, tulevaisuuslukutaito ja taide.

Taiteillen tulevaisuuksiin - tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä alakoululaisille on syntynyt yhteistyössä Annantalon taideopettajien ja Tulevaisuuskoulun kanssa osana Tulevaisuuslaboratorio-konseptia. Opas on ladattavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Julkaisemme loppuvuodesta uuden oppaan, joka on suunnattu esiopetukseen. Opas tulee tälle sivulle ladattavaksi. Mikäli haluat tiedon oppaan julkaisusta ensimmäisten joukossa, voit jättää sähköpostiosoitteesi tämän linkin kautta: https://forms.office.com/r/Q5mDWz15E8 

Tervetuloa matkalle vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin!

Lisätietoja antaa vastaava kulttuurituottaja tiina.susiluoto@hel.fi

Esiopetuksen oppimateriaalit:
Tulevaisuuslasien teko-ohjeet (pdf) 

Alakoulun oppimateriaalit:
Taiteillen tulevaisuuksiin -menetelmäopas alakouluille (pdf)  
Med konsten till framtiden (pdf)
Art filled journeys into the future (pdf)

Työpajavideot:
Tulevaisuuden ruoka -työpaja, osa 1 (video)
Tulevaisuuden ruoka -työpaja, osa 2 (video)
Tulevaisuuden ruoka -työpaja, osa 3 (video)
Tulevaisuuden ruoka -bonustehtäväpohja (pdf)

​​​​​​​