Koulu- ja päiväkotiyhteistyö

Koulu- ja päiväkotiyhteistyön kautta tavoitamme tasa-arvoisesti kaikki helsinkiläiset lapset ja nuoret.

Taideseikkailut ovat päivähoidon ryhmille suunnattuja taidetyöpajoja, jotka tapahtuvat pääosin päiväkodeissa ja jotka varhaiskasvatusalueen päälliköt jakavat päivähoidon yksiköille harkintansa mukaan.

Vakiintuneita kouluyhteistyön muotoja ovat alakoululaisille suunnattu 5x2-taideopetus sekä kulttuurikurssit yläkouluille, lukiolaisille sekäammatillisten oppilaitosten oppilasryhmille.

Lisäksi järjestämme Annantalossa koulu- ja päiväkotiryhmille esityksiä, työpajoja ja opastuksia.

Annantalo myös ylläpitää Kultus.fi-verkkopalvelua, joka  kokoaa yhteen pääkaupunkiseudun kulttuuri- ja taidetoimijoiden kouluille ja päiväkodeille suunnatut tapahtumat, työpajat ja muut yleisötyön muodot.

www.kultus.fi

Taidekasvatuksen tapahtumat

Katso osoitteesta Kultus.fi, mitä esityksiä, työpajoja tai opastuksia Annantalo tarjoaa koulu- ja päiväkotiryhmille tällä lukukaudella. Myös opettajille suunnatut koulutukset löydät täältä.

www.kultus.fi

Taideseikkailut

Taideseikkailut ovat päiväkotiryhmille suunnattuja, maksuttomia kursseja. Taideseikkailu koostuu kolmesta tai kuudesta työpajakerrasta ja on kestoltaan yhteensä kuusi tuntia. Kurssi voidaan pitää joko Annantalon tiloissa, päiväkodin omissa tiloissa tai molemmissa.


5x2-taideopetus

5x2-taidekurssit ovat kymmenen tunnin mittaisia maksuttomia eri alojen taidekursseja, joilla luokka käy joko viisi (2 x 45 min/vko) tai kaksi (5 x 45 min/vko) kertaa. Kurssit tarjoaa Helsingin kaupunki ja ne on tarkoitettu helsinkiläisille alakoululuokille. Jokainen luokka pääsee 5x2-taidekursseille kerran alakouluaikanaan.

Annantalossa luokka työskentelee useassa pienryhmässä, jotka opiskelevat eri taideaineita. Ryhmät pysyvät samoina koko kurssin ajan. Voit kiertää tutustumassa luokkasi eri taideaineiden tunteihin. Taidekurssien kirjo ulottuu kuvataiteista media-aineiden kautta esittäviin taiteisiin. Aineiden välillä voidaan myös tehdä tiivistä yhteistyötä.
Kulttuurikurssit

Helsingin kulttuuripalveluiden kulttuurikurssit tukevat koulujen kulttuurikasvatusta ja edistävät osaltaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Kulttuurikurssit on tarkoitettu yläkoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opetusryhmille. Oppilaille tarjotaan kulttuurielämyksiä aidoissa ympäristöissä ja kulttuurin ammattilaisten ohjauksessa esimerkiksi teatterissa, taidenäyttelyssä ja taidetyöpajoissa. Annantalon kulttuurikurssit tarkoitettu pääasiassa valmistaville luokille ja osaksi Suomi toisena kielenä -opetusta.

Kulttuurikursseja tuotetaan Annantalolla, Kanneltalolla, Malmitalolla sekä Stoassa ja Vuotalolla.

Tiedustelut vastaava kulttuurituottaja Tiina Susiluoto, 09 310 37182, tiina.susiluoto@hel.fiMENETELMÄOPPAITA OPETUKSEEN

Kultuksesta löydät 
pääkaupunkiseudun taidetoimijoiden tuottamaa oppimateriaalia, menetelmäoppaita ja työkirjoja eri taiteenaloilta opetustasi tukemaan.http://www.kultus.fi/oppimateriaali

http://www.kultus.fi/fi/oppimateriaali

Oppimateriaalia