5x2-taideopetus

5x2-taideopetus

5x2-taidekurssit ovat viiden viikon pituisia (2 taideoppituntia/viikko) maksuttomia taidekursseja, joita Helsingin Kulttuurikeskus järjestää helsinkiläisille ala-asteen koululuokille. Kurssi voidaan toteuttaa 5. ja 6. luokille myös kahtena kertana (2x5h), jos oppilaiden on hankala kulkea koulultaan Annantalolle.

Annantalossa luokka työskentelee useassa pienryhmässä, jotka opiskelevat eri taideaineita. Ryhmät pysyvät samoina koko kurssin ajan. Voit kiertää tutustumassa luokkasi eri taideaineiden tunteihin. Taidekurssien kirjo ulottuu kuvataiteista media-aineiden kautta esittäviin taiteisiin. Aineiden välillä voidaan myös tehdä tiivistä yhteistyötä.

Taideopettaja laatii itse ryhmiensä 5x2-opetussuunnitelman ja vastaa oman opetuksensa tavoitteista. Vuosittain Annantalossa on myös yhteisiä opetusteemoja, joiden ympärille taideopettaja on voinut rakentaa 5x2-kurssinsa. Kerro taideopettajalle etukäteen, mikäli toivot opetuksessasi ajankohtaisen teeman tai ilmiön käsittelylle jatkoa 5x2-kurssilla.

Annantalon opettajista suuri osa on taiteilijoita, ja osalla on oman taidealansa pedagoginen koulutus. Opettajien omakohtainen ja ammatillinen suhde taiteeseen heijastuu koko Annantalon ilmapiiriin. Vuosittain Annantalon 5x2-taideopetuksessa käy n. 200 koululuokkaa eli yli 3500 oppilasta.

Näin järjestät luokkasi 5x2-kurssille

Tee kultus.fi-palvelun kautta varaustiedustelu tai pyydä luokallesi 5x2-kurssia koulusi kulttuurikoordinaattorin kautta. Osallistuminen merkitsee sitoutumista jokaiseen kurssin opetuskertaan. Lähetämme sinulle tiedon luokallesi varatusta kurssiajasta ja taidekursseista sähköpostitse ja kopiona koulusi kulttuurikoordinaattorille.

Huom! Mikäli luokka joutuu perumaan 5x2-taidekurssille osallistumisen, on se tehtävä viipymättä, viimeistään 14 päivää ennen kurssin alkua.