Kulttuurikoordinaattorit

Kulttuurikoordinaattori, olet meille tärkeä

Kulttuurikeskuksella on jokaisessa helsinkiläisessä koulussa oma luotto-opettaja, kulttuurikoordinaattori. Hän on yhteyshenkilö koulunsa ja kulttuurikeskuksen välillä.

Alakouluissa kulttuurikoordinaattorilla on tärkeä rooli 5x2-taideopetuksen toteutumisessa koulussaan. Tavoite on, että jokainen oppilas pääsee osallistumaan 5x2-taideopetukseen kerran alakouluaikanaan joko Annantalolla tai jossakin Kulttuurikeskuksen aluetalosta (Kanneltalo, Malmitalo, Stoa, Vuotalo). 5x2-kurssien tarjoamista selkeyttää ja helpottaa, jos koulut vakiinnuttavat 5x2-jakson toteutuvaksi aina jollakin tietyllä luokka-asteella.

Koordinaattorin tehtävä on toimittaa vuosittain kulttuurikeskukselle uuden lukuvuoden 5x2-taideopetusvuorossa olevien luokkien tiedot (lomake liitteenä). Lomakkeeseen ei merkitä luokkia, jotka jo ovat olleet 5x2- tai 2x5-opetuksessa.

Palkitsemme koordinaattorit vuosittaisella Kulke-kortilla, jolla saa maksuttomia sisäänpääsyjä kulttuurikeskuksen esityksiin. Järjestämme koordinaattoreille myös kulttuuri-iltoja yhteistyössä muiden kaupungin toimijoiden kanssa.

Kiitos kun hoidat tehtävää!