Kulttuurikoordinaattorit

Kulttuurikoordinaattori,
​​​​​​​olet meille tärkeä

Kulttuuripalvelulla on jokaisessa helsinkiläisessä koulussa oma luotto-opettaja, kulttuurikoordinaattori. Hän on yhteyshenkilö koulunsa ja kulttuurikeskuksen välillä.

Alakouluissa kulttuurikoordinaattorilla on tärkeä rooli 5x2-taideopetuksen toteutumisessa koulussaan. Tavoite on, että jokainen oppilas pääsee osallistumaan 5x2-taideopetukseen kerran alakouluaikanaan joko Annantalolla tai jossakin Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksessa (Kanneltalo, Malmitalo, Stoa, Vuotalo, Maunula-talo, Caisa). 5x2-kurssien tarjoamista selkeyttää ja helpottaa, jos koulut vakiinnuttavat 5x2-jakson toteutuvaksi aina jollakin tietyllä luokka-asteella.

Kulttuurikoordinaattorin tehtävä on tiedottaa koululla 5x2-taideopetuksesta ja huolehtia siitä, että kaikki koulun luokat pääsevät osallistumaan kerran alakoulun aikana. Koordinaattori toimii myös muun kulttuuritiedon välittäjänä koulullaan.

Palkitsemme koordinaattorit vuosittaisella Kulke-kortilla, jolla saa maksuttomia sisäänpääsyjä em. kulttuurikeskusten esityksiin. Järjestämme koordinaattoreille myös kulttuuri-iltoja yhteistyössä muiden kaupungin toimijoiden kanssa.

Kiitos, kun hoidat tehtävää!