Lastenkulttuurin puolesta!

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto – Annantalo on mukana!

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto edistää ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten toimintaedellytyksiä ja vahvistaa lastenkulttuurialan osaamista ja tunnettuutta valtakunnallisesti. Liitto järjestää vuosittain valtakunnallisen lastenkulttuurifoorumin ja tarjoaa lastenkulttuuritoimijoille verkostoitumismahdollisuuksia.

Laadukkaan lastenkulttuurin määrän kasvattamiseksi ja sen arvostuksen lisäämiseksi liitto käynnistää ja koordinoi valtakunnallisia ja kansainvälisiä yhteistyöprojekteja ja hankkeita, joihin sen jäsenet voivat osallistua. Keskeisenä tavoitteena on tasa-arvoisen ja hyvinvointia tukevan lastenkulttuuritoiminnan kehittäminen koko maassa.

Liitto on julkaissut Lastenkulttuurin laatukäsikirjan, joka auttaa tutkimaan ja pohtimaan laadun toteutumista lastenkulttuurityössä. Annantalo on liiton jäsenenä sitoutunut käsikirjan laatutekijöihin, jotka ovat lapsilähtöisyys, ammattimaisuus, saavutettavuus, kokemuksellisuus ja yhteistyö.

Lapsille, perheille ja kasvattajille liitto on koonnut kiinnostavan näyteikkunan lastenkulttuuriin ja taiteeseen sivulla harrastakotona.fi.

Lisää tietoa liitosta: Lastenkulttuuri.fi

Laatukäsikirjan netti-pdf: n voit ladata tästä. 

Lisätietoja: vastaava kulttuurituottaja Tiina Susiluoto, tiina.susiluoto@hel.fi


Kuva: Vuoden 2019 Itu -esitys Unikuskit, kuva Mikael Ahlfors. Kuvassa Elisa Salo ja Eero Ojala