Tulevaisuustaitoja lapsille

Taiteillen tulevaisuuksiin

Tulevaisuustaidot ja kestävän kehityksen teemat ovat lapsille ja nuorille ajankohtaisia ja tärkeitä. Taiteillen tulevaisuuksiin -hankkeen kautta Annantalo haluaa ottaa lasten ja nuorten ilmastohuolen tosissaan sekä vahvistaa heidän uskoaan ja luottamustaan tulevaisuuteen.

Hankkeessa Annantalon taidekasvattajat toteuttavat työpajoja helsinkiläisissä päiväkodeissa ja kouluissa sekä tuotetaan oppimateriaaleja opettajien ja kasvattajien työn tueksi.

Tulevaisuuslukutaito koostuu useasta eri osa-alueesta, joihin kuuluvat muun muassa luova ja kriittinen ajattelu, kyky kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja kyky tunnistaa tulevaisuuteen vaikuttavia muutosvoimia. Näitä taitoja opetellaan Taiteillen tulevaisuuksiin -hankkeessa taidekasvatuksen keinoin.

Toiminnan pohjana on vuonna 2019 Annantalon ja Tulevaisuuskoulun yhteistyönä syntynyt Taiteillen tulevaisuuksiin -menetelmäopas Taiteillen tulevaisuuksiin - tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä alakoululaisille. Opas löytyy Opettajalle-osiosta ja se on ladattavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Esikouluryhmille suunnattu opas Taiteillen tulevaisuuksiin 2 - luovia menetelmiä esi- ja alkuopetukseen löytyy samoin Opettajalle-osiosta/Taiteillen tulevaisuuksiin.

Lisätietoja: Tiina Susiluoto, tiina.susiluoto@hel.fi