Tulevaisuustaitoja lapsille

Taiteillen tulevaisuuksiin

Tulevaisuustaidot ja kestävän kehityksen teemat ovat lapsille ja nuorille ajankohtaisia ja tärkeitä. Taiteillen tulevaisuuksiin -hankkeen (2020-21) kautta Annantalo on halunnut ottaa lasten ja nuorten ilmastohuolen tosissaan sekä vahvistaa heidän uskoaan ja luottamustaan tulevaisuuteen.

Hankkeessa Annantalon taidekasvattajat toteuttivat työpajoja helsinkiläisissä päiväkodeissa ja kouluissa sekä tuottivat oppimateriaaleja opettajien ja kasvattajien työn tueksi.

Tulevaisuuslukutaito koostuu useasta eri osa-alueesta, joihin kuuluvat muun muassa luova ja kriittinen ajattelu, kyky kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja kyky tunnistaa tulevaisuuteen vaikuttavia muutosvoimia. Näitä taitoja opeteltiin Taiteillen tulevaisuuksiin -hankkeessa taidekasvatuksen keinoin. Oppeja voi hyödyntää ja niistä voi inspiroitua kuka vain hankkeen kahden menetelmäoppaan avulla. Oppaat on suunnattu erityisesti esiopetukseen ja alakouluille.

Taiteillen tulevaisuuksiin - tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä alakoululaisille -opas löytyy Opettajalle-osiosta ja se on ladattavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Taiteillen tulevaisuuksiin 2 - luovia menetelmiä esi- ja alkuopetukseen löytyy samoin Opettajalle-osiosta/Taiteillen tulevaisuuksiin.

Lisätietoja: Tiina Susiluoto, tiina.susiluoto@hel.fi