Hankkeet

Haluamme kehittää lastenkulttuuria ja taidekasvatusta

Haluamme kehittää taidekasvatusta, lastenkulttuuria ja saavutettavuutta. Kehitämme näitä asioita yhdessä muiden kanssa hankkeissamme. 

Hanke on tehtävä, joka kestää tietyn aikaa ja jolla on oma rahoitus. Hankkeitamme ovat

  • Kulttuurin kummilapset: lapsi saa taidelaitoksen kummiksi
  • Kultus.fi: taidetapahtumia ja kulttuuria Helsingin kouluille ja päiväkodeille
  • Taiteillen tulevaisuuksiin: työpajoja ja oppimateriaalia kouluille ja päiväkodeille
  • Kulttuurisen erityisnuorityön hanke KENT: työpajoja nuorille, jotka tarvitsevat tukea.  

Annantalo järjestää Kulttuurikasvatuksen foorumin kaksi kertaa vuodessa. Se on tapahtuma, jossa taiteilijat ja kulttuurin tuottajat tapaavat opettajia ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia. He keskustelevat yhdessä kulttuurikasvatuksesta ja ajankohtaisista asioista.

Lisäksi Annantalo on jäsen Suomen lastenkulttuurikeskusten liitossa ja järjestää Taidetestaajat -toimintaa. 

Kulttuurikasvatuksen foorumi

kulttuurikasvatuksen foorumi

Helsingissä koko kaupunki nähdään oppimisen ympäristönä. Tätä edistetään parhaiten kulttuurikasvatuksen keinoin.

Linkki

​​​​​​​

Suomen lasten-kulttuurikeskusten liitto

Liitto edistää lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten toimintaedellytyksiä ja vahvistaa lastenkulttuurialan osaamista valtakunnallisesti. Linkki

​​​​​​​

taidetestaajat

Valtakunnallisessa Taidetestaajat-toiminnassa tavoitteena on saada kaikki suomalaiset 8.-luokkalaiset kokemaan ja arvioimaan taidetta, myös sellaista, johon moni ei muuten saa kosketusta.

Linkki

​​​​​​​

taiteillen tulevaisuuksiin

2020-21 toteutetun Taiteillen tulevaisuuksiin -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa lasten ja nuorten tulevaisuustaitoja taide-kasvatuksellisia menetelmiä hyödyntäen.

Linkki

​​​​​​​

kultus.fi

Kultus on Annantalon ylläpitämä ja kehittämä verkkopalvelu, joka kokoaa yhteen pääkaupunki-seudun peruskouluille, päiväkodeille ja toisen asteen oppilaitoksille suunnatun kulttuuritarjonnan.

Linkki

​​​​​​​

kulttuurin kummilapset

Jokainen vuonna 2020 ja sen jälkeen syntyvä helsinkiläinen lapsi saa kummikseen kulttuuri-toimijan. Näin lapsi ja hänen perheensä saavat kosketuksen kulttuuriin ja taiteeseen.

Linkki

​​​​​​​

Kulttuurinen erityisnuorityö KENT

Kulttuurinen erityisnuorityö -hankkeen (KENT, 2017-2021) tavoitteena oli vakiinnuttaa taide- ja kulttuuritoiminta osaksi erityisnuorityötä.

Linkki