Koulu- ja päiväkotiyhteistyö

Vakiintuneita kouluyhteistyön muotoja ovat alakoululaisille suunnattu 5x2-taideopetus sekä kulttuurikurssit yläkouluille, lukiolaisille sekä ammatillisten oppilaitosten oppilasryhmille.

Lisäksi järjestämme Annantalossa koulu- ja päiväkotiryhmille esityksiä, työpajoja ja opastuksia.

Annantalo on mukana järjestämässä kaksi kertaa vuodessa kulttuurikasvatuksen foorumia, jonka tarkoituksena on edistää taide- ja kulttuuritoimijoiden ja kasvattajien kohtaamisia ja vuoropuhelua.

Ylläpidämme myös Kultus.fi-verkkopalvelua, joka  kokoaa yhteen pääkaupunkiseudun kulttuuri- ja taidetoimijoiden kouluille ja päiväkodeille suunnatut tapahtumat, työpajat ja muut yleisötyön muodot.

www.kultus.fi

KULTUs.fi

Katso osoitteesta Kultus.fi, mitä esityksiä, työpajoja tai opastuksia Annantalo tarjoaa koulu- ja päiväkotiryhmille. Myös opettajille suunnatut koulutukset sekä oppimateriaalit löydät täältä. 


5x2-taideopetus

5x2-taidekurssit ovat kymmenen tunnin mittaisia maksuttomia eri taidealojen opetuskokonaisuuksia, joilla luokka käy joko viisi (2 x 45 min/vko) tai kaksi (5 x 45 min/vko) kertaa. Kurssit tarjoaa Helsingin kaupunki ja ne on tarkoitettu helsinkiläisille alakoululuokille. Jokainen luokka pääsee 5x2-taidekursseille kerran alakouluaikanaan.

Annantalossa luokka työskentelee useassa pienryhmässä, jotka opiskelevat eri taideaineita. Ryhmät pysyvät samoina koko kurssin ajan. Luokanopettaja voi kiertää tutustumassa luokkansa eri taideaineiden tunteihin. Taidekurssien kirjo ulottuu kuvataiteista media-aineiden kautta esittäviin taiteisiin. Aineiden välillä voidaan myös tehdä tiivistä yhteistyötä.
Kulttuurikurssit

Helsingin kulttuuripalveluiden kulttuurikurssit tukevat koulujen kulttuurikasvatusta ja edistävät osaltaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Kulttuurikurssit on tarkoitettu yläkoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opetusryhmille. Oppilaille tarjotaan kulttuurielämyksiä aidoissa ympäristöissä ja kulttuurin ammattilaisten ohjauksessa esimerkiksi teatterissa, taidenäyttelyssä ja taidetyöpajoissa. Annantalon kulttuurikurssit tarkoitettu pääasiassa valmistaville luokille ja osaksi suomi toisena kielenä -opetusta.

Kulttuurikursseja tuotetaan Annantalolla, Kanneltalolla, Malmitalolla sekä Stoassa ja Vuotalolla.

Tiedustelut vastaava kulttuurituottaja Tiina Susiluoto, 09 310 37182, tiina.susiluoto@hel.fi