Koulu- ja päiväkotiyhteistyö

Vakiintuneita kouluyhteistyön muotoja ovat alakoululaisille suunnattu 5x2-taideopetus sekä kulttuurikurssit yläkouluille, lukiolaisille sekä ammatillisten oppilaitosten oppilasryhmille.

Lisäksi järjestämme Annantalossa koulu- ja päiväkotiryhmille esityksiä, työpajoja ja opastuksia.

Annantalo on mukana järjestämässä kaksi kertaa vuodessa kulttuurikasvatuksen foorumia, jonka tarkoituksena on edistää taide- ja kulttuuritoimijoiden ja kasvattajien kohtaamisia ja vuoropuhelua.

Ylläpidämme myös Kultus.fi-verkkopalvelua, joka  kokoaa yhteen pääkaupunkiseudun kulttuuri- ja taidetoimijoiden kouluille ja päiväkodeille suunnatut tapahtumat, työpajat ja muut yleisötyön muodot.

​​​​​​​

KULTUs.fi

Katso osoitteesta Kultus.fi, mitä esityksiä, työpajoja tai opastuksia Annantalo tarjoaa koulu- ja päiväkotiryhmille. Myös opettajille suunnatut koulutukset sekä oppimateriaalit löydät täältä. 


5x2-taideopetus

5x2-taidekurssit ovat kymmenen tunnin mittaisia maksuttomia eri taidealojen opetuskokonaisuuksia, joilla luokka käy joko viisi (2 x 45 min/vko) tai kaksi (5 x 45 min/vko) kertaa. Kurssit tarjoaa Helsingin kaupunki ja ne on tarkoitettu helsinkiläisille alakoululuokille. Jokainen luokka pääsee 5x2-taidekursseille kerran alakouluaikanaan.

Annantalossa luokka työskentelee useassa pienryhmässä, jotka opiskelevat eri taideaineita. Ryhmät pysyvät samoina koko kurssin ajan. Luokanopettaja voi kiertää tutustumassa luokkansa eri taideaineiden tunteihin. Taidekurssien kirjo ulottuu kuvataiteista media-aineiden kautta esittäviin taiteisiin. Aineiden välillä voidaan myös tehdä tiivistä yhteistyötä.
Taiteillen tulevaisuuksiin

Taiteillen tulevaisuuksiin 1 ja 2 -oppimateriaalit tarjoavat opettajille ja kasvattajille työkaluja kehittää lasten tulevaisuuslukutaitoa taidekasvatuksen keinoin. Dialogi, positiivinen tulevaisuusajattelu ja mielikuvittelun merkitys ovat oppimateriaalien keskiössä.

Alakoululaisille suunnatun oppaan työpajoissa lapset pääsevät pohtimaan, millaista on tulevaisuuden ruoka sekä millaista työtä tulevaisuudessa tehdään. Tulevaisuuden ruoka -työpajasta löydät myös videoversiot alla olevista linkeistä. Työpajoissa lähtökohtina ovat tarinallisuus, tulevaisuuslukutaito ja taide.

Tutustu Taiteillen tulevaisuuksiin -inspiraatiovideoihin YouTubessa!
Tulevaisuuden ruoka:
                                 Intro
                                 Taustarina työpajalle
                                 Työpajan ohjeet kasvattajalle

Taiteillen tulevaisuuksiin - tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä alakoululaisille on syntynyt yhteistyössä Annantalon taideopettajien ja Tulevaisuuskoulun kanssa osana Tulevaisuuslaboratorio-konseptia. Opas on ladattavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Esi- ja alkuopetuksen opas sisältää viisi monitaiteista työpajamallia, jotka johdattavat tulevaisuusajatteluun ja luovien menetelmien käyttöön päiväkodin tai koulun arjessa. Työpajoissa harjoitellaan tulevaisuuslukutaitoa toiminnallisesti leikin, draaman, liikeilmaisun ja kuvallisen työskentelyn avulla. Luovan työskentelyn ja tutkivan oppimisen avulla lähestytään myös kestävän tulevaisuuden ja ympäristökasvatuksen teemoja. Oppaan työpajoja ovat kehittäneet Annantalon taideopettajat, ja pajoja on testattu helsinkiläisissä päiväkodeissa vuoden 2021 aikana.

Tervetuloa matkalle vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin!

Lisätietoja antaa vastaava kulttuurituottaja tiina.susiluoto@hel.fi


Esi- ja alkuopetuksen oppimateriaali:
Taiteillen tulevaisuuksiin 2 - luovia menetelmiä esi- ja alkuopetukseen
Tulevaisuuslasien teko-ohjeet (pdf)
Tulevaisuuden puutarha -työpajan Ihmeelliset kasvit -liikeleikki (äänite/video)

Alakoulun oppimateriaalit:
Taiteillen tulevaisuuksiin -menetelmäopas alakouluille (pdf)  
Med konsten till framtiden (pdf)
Art filled journeys into the future (pdf)


​​​​​​​