En tvärkonstnärlig gård

Vår verksamhet och våra värderingar

Annegården är ett konstcentrum för barn, ungdomar och familjer i Helsingfors. På Annegården ordnas undervisning i konst, utställningar, föreställningar, evenemang och verkstäder. På Annegården ordnas också seminarier och utbildningar som främjar barnkultur.

Konstundervisning

Annegårdens undervisning fokuserar på konstens uttryck och tekniker samt på den omgivande kulturen. Lärarna på Annegården är professionella konstnärer och/eller konstpedagoger. Varje år deltar ca 10 000 barn och ungdomar i Helsingfors i Annegårdens undervisning.

På dagen fylls gården av lågstadieelever som deltar i 5x2-konstundervisning som ingår i skolperioden. Kulturkurserna för högstadier och gymnasier ordnas i allmänhet i skolorna och Konstäventyren för dagvårdsgrupperna i daghemmen. Utöver konstundervisning erbjuds skolklasser och dagvårdsgrupper även föreställningar, konstguidningar och verkstäder. Annegården administrerar nättjänsten Kultus.fi för lärare och personal inom dagvården. På kvällar och veckoslut samt under semesterperioder ordnas kurser för barn och ungdomar som är intresserade av konst.

Utställningarna och evenemang

Utställningarna på Annegården har ett konstpedagogiskt syfte, och de anknyter alltid till barn och/eller ungdomar. Även konst av de egna konstgrupperna ställs regelbundet ut i olika lokaler på gården. På kaféet ställer man ut bokillustrationer.

Förutom enskilda evenemang omfattar Annegårdens program standardprogram för barn och ungdomar i olika ålder samt familjer och program som anknyter till Helsingfors stadsevenemang. På Annegårdens vårfestival uppträder gårdens dans- och teatergrupper. På sommaren erbjuder A●lava-estraden olika slags program för ungdomar, familjer och andra stadsbor.

Våra värden

Verksamheten på Annegården ordnas både självständigt och i samarbete med olika parter. Principen är att skapa en positiv miljö och förutsättningar för barn och ungdomar att uppleva, skapa och se konst och kultur i Helsingfors samt att göra barn och ungdomar till fullvärdiga aktörer i stadens konst- och kulturliv.

Annegårdens värderingar är tillgänglighet, jämställdhet, fokus på barn, öppenhet och närvaron av konst. Administrativt är Annegården en del av Helsingfors stads kultur- och fritidssektorn.

VÅRA PROJEKT

Vi vill förbättra världen – med hjälp av konsten! Vi startar och deltar i konstpedagogiska projekt för barn och ungdomar.

www.annantalo.fi/sv/projekt

VÅRA nätverk

Annegården är medlem i styrelsen av Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Vi hör också till den internationella föreningen Small size.

www.annantalo.fi/sv/natverkKonstnärlig action för ungdomar

Annegårdens unga kulturgerilla förändrar konstvärlden för ungdomar! Gerillan har redan hunnit delta i ett och annat på konstfältet i Helsingfors.http://www.annantalo.fi/sv/kulturgerillan

Låt oss göra konstgrejer

Tips för hur barn och vuxna kan skapa konst tillsammans i alla slags hem. Boken är på finska.

Ladda pdf

PDF

En LiteN bit historia

Hur fick Annegatan sitt namn? Vad för slags folk bodde i Kampen förr i tiden? Visste du, att Annegatans svenska folkskola var en ultramodern byggnad i sin tid?http://www.annantalo.fi/sv/historia

Bli stamkund och följ oss
på de sociala medierna

Som stamkund hör till de första som får nyheter om Annegården och t.ex. inbjudan till våra utställningar. I våra nyhetsbrev berättar vi om våra aktualiteter.

Du kan bli stamkund i Annegården genom att fylla i blanketten som finns bakom länken nedan.

Du finner oss också på Facebook, Twitter, Instagram och Periscope. Kom ihåg att bli följare!

Annegårdens säsongsbroschyr kan hämtas från många olika platser i Helsingfors. Se distributionsplatserna.


Helsingfors stad främjar konst, kultur och kreativitet

Helsingfors stad främjar konst, kultur och kreativitet och utvecklar den kulturellt rika huvudstadsregionen. Tjänster riktade till invånarna är kulturevenemang, föreställningar, utställningar, kurser och konstfostran. Helsingfors stads kulturservice vill garantera en mångsidig kultur och konst som är tillgänglig för alla stadens invånare.

Förutom Annegården, som är ett konstcentrum för barn och ungdomar, i Helsingfors centrum erbjuder kulturtjänster och kulturprogram Savoy-teatern och det internationella kulturcentret Caisa, i västra Helsingfors Gamlasgården, i norra Helsingfors Malms kulturhus, i östra Helsingfors Stoa samt Nordhuset. På somrarna kompletterar Esplanadestraden Helsingfors programutbud. Verksamhetsställenas evenemang genomförs i tätt samarbete med konst- och kulturfältet i Helsingfors.

Helsingfors stads kulturservicehelhet omfattar också bibliotekstjänster, Helsingfors konstmuseum HAM, stadsmuseet och stadsorkestern. Dessutom ansvarar kulturservicehelheten för stadens kulturpolitik.