För media

Bästa redaktör!

Annegården har en elektronisk bild- och textbank. Lösenordet får du av marknadsföringsplaneraren per e-post eller per telefon.

Material får fritt användas av medierna när det gäller redaktionellt material som rör Annegårdens evenemang och funktioner.

Kommunikationsspecialist Minna Roine
puh. 09 310 88802, gsm 040 192 4579
minna.roine@hel.fi