Bigbanner

Kulturgerillan är här!

Ungdomsgruppen kommer med idéer och ordnar evenemang, utställningar, verkstäder och konstprojekt för ett roligare Helsingfors.

Kulturgerillan är här!

Ungdomsgruppen kommer med idéer och ordnar evenemang, utställningar, verkstäder och konstprojekt för ett roligare Helsingfors.