A.lava och Annegårdens sommargård

A.lava-scenen finns på Annegårdens bakgård i Helsingfors centrum i närheten av köpcentret Kamppi. Gång från Annegatan eller Folkskolegatan.

A.lava är huvudsakligen i användning under sommaren från slutet av maj till slutet av augusti, men avgiftsfritt program speciellt för familjer, barn och unga.  På programmet står teater, filmer, öppna konstverkstäder för barn och unga, konserter, open stage-evenemang samt lämpligt och stämningsfullt program för hela familjen.

Kolla in de dagliga evenemangen på Annegården (på finska sidor), följ oss också på Annegårdens FB och Annegårdens Instagram.

A.lava är ett samarbetsprojekt

A.lava-scenen har planerats och byggts av en internationell studentgrupp inom studiehelheten Wood Program vid institutionen för arkitektur på Aalto-universitetet åren 2016–2017. Scenen är uppbyggd av varierande kvadratiska och triangulära former. Scenen öppnar sig i tre riktningar. För publiken finns bänkar som kan flyttas efter behov. Scenen är en mycket innovativ träkonstruktion som har väckt stor beundran sedan den färdigställdes. Scenen invigdes i maj 2017.

Ytterligare info om arkitekturen och byggprojektet www.a-lava.com/A-lava

.