Samarbete med skolor och daghem

Genom samarbetet med skolor och daghem når vi jämlikt alla barn och ungdomar i Helsingfors.

Etablerade samarbetsformer med skolorna är 5x2-konstundervisning för lågstadieelever och kulturkurser för gymnasieelever och det andra stadiets studerande.

På Annegården ordnas dessutom föreställningar, verkstäder och guidningar för skol- och daghemsgrupper.

Lärare! Vill du utnyttja huvudstadsregionens kulturutbud i undervisningen? På Annegårdens nättjänst kultus.fi finns information om evenemang, verkstäder och andra samarbetsformer för skolor.

5x2-konstundervisning

5x2-konstkurserna är fem veckor långa (2 lektioner i konst per vecka) avgiftsfria konstkurser som Helsingfors stad erbjuder lågstadieklasser i Helsingfors. Kurser kan också ordnas för elever i klass 5 och 6 i två delar (2x5h), om det är svårt för eleverna att ta sig från skolan till Annegården.

På Annegården arbetar eleverna i flera smågrupper som fokuserar på olika konstämnen. Grupperna ändras inte under kursens gång. Läraren kan gå runt och bekanta sig med de olika konstämnena som klassen studerar. Utbudet av konstkurser omfattar allt från bildkonst till media- och scenkonst. Intensivt samarbete kan också förekomma mellan de olika ämnena.


Kulturkurser

Kulturkurser främjar både skolornas kulturfostran och konstens och kulturens tillgänglighet. Kulturkurserna är avsedda för elever i högstadieskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter.

Eleverna erbjuds kulturupplevelser i äkta miljöer och under ledning av yrkesmänniskor inom kultur till exempel i from av teater, konstutställningar och konstverkstäder.

Kulturkurser produceras på Annegården, Gamlasgården, Malms kulturhus, Stoa och Nordhuset.

Förfrågningar: ansvarig kulturproducent Tiina Susiluoto, 09 310 37182, tiina.susiluoto@hel.fiEvenemang för skolor och dagisar

Kultus.fi hittar du Annegårdens föreställningar, verkstäder och guidningar  för skol- och daghemsgrupper. Där finns också information om utbildningar för lärare.

METODHANDBÖCKER FÖR UNDERVISNING

Kultus.fi  finns läromedel, metodhandböcker och arbetsböcker inom olika konstområden. De är producerade av Annegården och konstaktörer i huvudstadsregionen.