Lapset oppivat tulevaisuustaitoja

Taiteen avulla tulevaisuuteen

Tulevaisuustaidot ja kestävä kehitys ovat lapsille tärkeitä. Kestävä kehitys tarkoittaa esimerkiksi sitä, että luonnonvaroja säästetään ihmisille myös tulevaisuudessa. Moni lapsi on huolissaan, kun ilmasto lämpenee. Annantalo haluaa siksi vahvistaa lasten uskoa tulevaisuuteen taiteen avulla.  

Taiteillen tulevaisuuteen -hanke toteutui vuosina 2020‒2021. Annantalon taideopettajat tekivät oppimateriaalia ja pitivät työpajoja päiväkodeissa ja kouluissa. Pajoissa lapset opettelivat tulevaisuusajattelua: esimerkiksi luovaa ajattelua ja taitoa kuvitella erilaisia tulevaisuuksia

Taiteillen tulevaisuuksiin -oppimateriaalit

Annantalo on tehnyt kaksi opasta, joissa on ideoita taideopetukseen. Oppaat on tarkoitettu opettajille ja kasvattajille, mutta oppaita voivat käyttää kaikki.  

  • Esiopetuksen ja alkuopetuksen opas: Taiteillen tulevaisuuksiin 2.  
  • Alakoulun opas: Taiteillen tulevaisuuksiin - tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä alakoululaisille. Voit ladata tämän oppaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Löydät oppaat Opettajalle-sivulta.

Lisää tietoa antaa Mirka Nokka, mirka.nokka (at) hel.fi