Taiteen ja kasvatuksen ammattilaisille

Verkkosivujen päivitys käynnissä heinäkuussa!

Et välttämättä juuri nyt löydä etsimääsi tietoa. Verkkosivujen päivitys valmistuu 19.7.2024.


Kehitetään yhdessä - Annantalo osaamiskeskuksena

Haluamme kehittää lastenkulttuuria ja taidekasvatusta yhdessä taiteen ja taidekasvatuksen ja -koulutuksen ammattilaisten kanssa.

Annantaloa kehitetään Helsingin lastenkulttuurin osaamiskeskukseksi. Annantalon osaamiskeskus on taiteen ammattilaisten välistä toimintaa lasten ja nuorten taiteen sekä taidepedagogiikan tukemiseksi ja kehittämiseksi. Se on ammattilaistapaamisia, vertaiskouluttautumista, verkottumista ja verkostoitumista, tiedontuotantoa ja tiedon jakamista. Se on monitaiteellinen alusta, jonka toiminta tapahtuu pääsääntöisesti Annantalossa. Toiminnan ideana on jakaa osaamista lasten ja nuorten taiteen sekä taidepedagogiikan alan toimijoiden välisesti. 

Annantalo -osaamiskeskuksen toimintamuotoja ovat: 
- Lastenkulttuurin palveluverkkoselvitys 
- Kultus.hel.fi -sivuston ylläpito
- Tiedontuotanto ja tiedon jakaminen
- Taiteen ja kasvatuksen ammattilaisten yhteiset tapaamiset
- Lasten ja nuorten taiteen sekä taidepedagogiikan verkostojen ja järjestöjen jäsenyydet 


Helsingin kulttuurikasvatussuunnitelma


Kulttuurikasvatussuunnitelma toimii Helsingissä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen sekä kulttuuri- ja taidealan toimijoiden välisenä yhteisenä työkaluna, jonka toteutumista edistetään verkostoissa ja erilaisin toimenpitein.

Lue lisää kulttuurikasvatussuunnitelmasta. Linkki vie Helsinki oppii -sivustolle.


Kultus.hel.fi -tapahtumahaku


Kultus.hel.fi-verkkopalvelu on opettajille ja varhaiskasvattajille suunnattu verkkopalvelu, joka kokoaa kulttuurin, taiteen ja liikunnan oppimiskohteet yhteen osoitteeseen.  
Verkkopalvelusta löytyy päiväkoti- ja koululaisryhmille sekä toisen asteen opiskelijoille sopivia retkiä, työpajoja, esityksiä ja näyttelyitä eri puolilta pääkaupunkiseutua. Kultuksessa ilmoitetaan myös opettajille suunnatuista tapahtumista. Palvelussa voi selata tapahtumia ja ilmoittautua niihin.  


Tarjolla on myös kulttuurikasvatusta tukevia oppimateriaaleja ja tehtäväpaketteja, jotka ovat vapaasti kaikkien kasvattajien hyödynnettävissä.  

 
Kultuksessa on oma uutiskirjeensä, johon on koottu poimintoja Kultuksen sisällöstä ja muista kulttuurikasvatuksen ajankohtaisista asioista. Tilaa Kultuksen uutiskirje. Linkki vie Helsingin kaupungin kulttuuri- ja toimintakalenteriin.


Lue lisää Kultuksesta. Linkki vie Helsingin kaupungin kulttuuri- ja toimintakalenteriin.


Yhteydenotot

Suunnittelija Suvi Lahdenmäki, suvi.lahdenmaki(at)hel.fi, +358 (0)40 186 8906


Kulttuurikasvatuksen foorumi - kasvattajat ja kulttuurialan ihmiset kohtaavat


Helsingin kaupunki järjestää kaksi kertaa vuodessa Kulttuurikasvatuksen foorumin. Se on tapahtuma, jossa taidealan ja kulttuurialan ihmiset kohtaavat opettajia ja kasvattajia. He voivat keskustella, oppia ja kehittää kulttuurikasvatusta yhdessä.

Tapahtumassa keskustellaan ajankohtaisista aiheista ja kuullaan asiantuntijoiden luentoja sekä  kasvattajien ja taiteilijoiden  puheenvuoroja. Tapahtumassa voi myös verkostoitua ja tutustua uusiin ihmisiin.

Lue lisää Kulttuurikasvatuksen foorumista.

Yhteydenotot

Lastenkulttuurin erityissuunnittelija Laura Arala, laura.arala(at)hel.fi, +358 (0)40 162 6388


Koulujen kulttuurikoordinaattorit


Kulttuuripalveluilla on jokaisessa helsinkiläisessä koulussa oma luotto-opettaja, kulttuurikoordinaattori. Hän on yhteyshenkilö koulunsa ja kulttuurikeskuksen kulttuuripalveluiden välillä.

Koulun kulttuurikoordinaattori toimii kulttuuripalveluiden yhteyshenkilönä ja aloitteentekijänä. Kulttuurikoordinaattori vastaanottaa saamansa tiedon ja välittää sen tietoa kollegoilleen kulttuuripalveluiden lapsille ja nuorille suunnatusta tarjonnasta. Koordinaattori tutustuu Helsingin kulttuurikasvatussuunnitelmaan ja perehdyttää kollegojaan suunnitelman sisältöihin. Kulttuurikoordinaattori tiedottaa kouluaan 5×2-taideopetuksesta, jotta kaikki koulun 3.-6. luokat pääsisivät osallistumaan siihen kerran alakoulun aikana. 

Koordinaattori jakaa tietoa kulttuuritarjonnasta säännöllisesti koulunsa kokouksissa ja suunnittelupäivissä. Suunnittelun työkaluina suositellaan käytettäväksi kultus.hel.fi -verkkopalvelua ja eri kulttuurilaitosten verkkosivuja.

Koordinaattorit palkitaan vuosittaisella Kulke-kortilla, jolla saa maksuttomia sisäänpääsyjä em. kulttuurikeskusten esityksiin. Järjestämme koordinaattoreille myös tapaamisia yhteistyössä muiden kaupungin toimijoiden kanssa.

Yhteydenotot

Lastenkulttuurin erityissuunnittelija Laura Arala, laura.arala(at)hel.fi, +358 (0)40 162 6388


Julkaisuja Annantalon toiminnasta


Annantalo tuottaa julkaisuja, jotka dokumentoivat Annantalon toimintaa. Pedagogiset tehtävämateriaalit löytyvät välilehdeltä Taidekasvatus ja -opetus.  

Annantalossa on toteutettu useita opinnäytteitä. Annantalo toivottaa tervetulleeksi avaukset tutkimushankkeiksi lasten- ja nuortentaiteen sekä taidepedagogiikan aloilta. 

Annantalon juhlavuoden julkaisu (2022):
Leikkivä Picasso ja koira, joka kuoli - Taidekasvatustarinoita Annantalon historiasta 

Menetelmäopas kulttuurisesta erityisnuorisotyöstä (2018):
KENT – kulttuurinen erityisnuorityö - Taiteen äärellä vahvistumista