Koko kaupunki oppimisen ympäristönä

Helsingin kulttuurikasvatuksen foorumi

Pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä toimii iso osa Suomen taiteilijoista, samoin taide- ja kulttuuritoimijoiden joukko on moninainen ja laaja. Helsingissä toimivat taide- ja kulttuuritoimijat tarjoavat lapsiryhmille mahdollisuuden kokea erilaisia taiteen ja kulttuurin paikkoja, sisältöjä ja menetelmiä. Puitteet kokea taidetta ja kulttuuria monin tavoin ovat siis hienot.

On tärkeää mahdollistaa taide- ja kulttuurikokemuksia myös lapsille ja nuorille tasapuolisesti. Parhaiten tämä kohderyhmä tavoitetaan varhaiskasvatuksen ja koulujen kautta.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala järjestää kaksi kertaa vuodessa yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa kulttuurikasvatuksen foorumin. Se edistää taide- ja kulttuuritoimijoiden ja kasvattajien kohtaamisia ja vuoropuhelua ja on näin yhdessä oppimisen ja kehittämisen tapahtuma.

Tapaamisten teemat käsittelevät kulttuurikasvatuksen ajankohtaisia aiheita. Foorumeissa kuullaan kentän toimijoiden puheenvuoroja, syvennytään asiantuntijatiedon äärelle sekä verkostoidutaan ja työskennellään yhdessä.

Lisätietoja: Tiina Susiluoto, tiina.susiluoto@hel.fi