Kulttuurikurssit

Yksi teema – monta näkökulmaa

Helsingin kulttuuripalveluiden kulttuurikurssit tukevat koulujen kulttuurikasvatusta ja edistävät osaltaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Kulttuurikurssit on tarkoitettu yläkoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opetusryhmille. Oppilaille tarjotaan kulttuurielämyksiä aidoissa ympäristöissä ja kulttuurin ammattilaisten ohjauksessa esimerkiksi teatterissa, taidenäyttelyssä ja taidetyöpajoissa. Annantalon kulttuurikurssit tarkoitettu pääasiassa valmistaville luokille ja osaksi Suomi toisena kielenä -opetusta.

Kulttuurikursseja tuotetaan Annantalolla, Kanneltalolla, Malmitalolla sekä Stoassa ja Vuotalolla.

Kurssien ohjelma suunnitellaan teemallisiksi kokonaisuuksiksi, jolloin taiteen ja kulttuurin kautta voidaan tarkastella laajasti maailman ja elämän ilmiöitä. Ne voidaan suunnitella esim. esimerkiksi osaksi koulun ilmiö-jaksoa.

Kurssit suunnataan pääsääntöisesti koulukohtaisesti, jolloin yhdestä koulusta usea luokka osallistuu samaan sisältökokonaisuuteen. Sisältösuunnittelussa huomioidaan koulujen omat toiveet. Yhteistyökoulut haetaan koulujen kulttuurikoordinaattori-verkoston kautta.

Kurssin osallistujamäärä: 3–6 opetusryhmää/  koulu
Kurssin laajuus: 10–15 oppituntia (á 45 min)/ opetusryhmä
Kulttuurikursseja tuotetaan Annantalolla, Kanneltalolla, Malmitalolla sekä Stoassa ja Vuotalolla.

Tiedustelut vastaava kulttuurituottaja Tiina Susiluoto, 09 310 37182, tiina.susiluoto@hel.fi