Kulturkurser

Ett tema – många perspektiv

Helsingfors stads kultur och fritidssektors kulturkurser främjar både skolornas kulturfostran och konstens och kulturens tillgänglighet. Kulturkurserna är avsedda för elever i högstadieskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter.

Eleverna erbjuds kulturupplevelser i äkta miljöer och under ledning av yrkesmänniskor inom kultur till exempel i from av teater, konstutställningar och konstverkstäder.

Kulturkurser produceras på Annegården, Gamlasgården, Malms kulturhus, Stoa och Nordhuset.

Förfrågningar: ansvarig kulturproducent Tiina Susiluoto, 09 310 37182, tiina.susiluoto@hel.fi

Kursprogrammen planeras som temahelheter, då fenomen i världen och livet kan studeras på ett övergripande sätt via konst och kultur. De kan planeras till exempel som en del av skolans fenomenperiod.

Kurserna riktas i regel till skolor, då flera klasser från en och samma skola deltar i samma innehållshelhet. Vid planeringen av innehållet beaktas skolornas egna önskemål. Samarbetsskolorna  söks via skolornas kulturkoordinatornätverk.

Antal kursdeltagare: 3–6 undervisningsgrupper/skola
Kursens omfattning: 10–15 lektioner (á 45 min.)/undervisningsgrupp
Kulturkurser produceras på Annegården, Gamlasgården, Malms kulturhus, Stoa och Nordhuset.

Förfrågningar: ansvarig kulturproducent Tiina Susiluoto, 09 310 37182, tiina.susiluoto@hel.fi