Varför till Annegården?

Grunden för vår konstundervisning

På konstlektionerna på Annegården kan barn och ungdomar bosatta i Helsingfors fördjupa sig i målinriktade studier i olika konstämnen. Det finns inga inträdesprov eller åldergränser. På den tvärkonstnärliga gården kan möten mellan olika konstämnen alltid uppstå!

Konstundervisningen på Annegården handlar om intensiva korta kurser eller grupper som fortsätter från år till år. På konstlektionerna arbetar deltagarna i små grupper och lär sig att uttrycka sig genom konst med olika tekniker. Elever kan antingen koncentrera sig på det valda konstämnet eller bekanta sig med flera konstämnen på tvärkonstnärliga kurser. Även barn och ungdomar som behöver särskilt stöd är välkomna.

Lärarna i Annegården är konstnärer och/eller konstpedagoger. Undervisningen återspeglar konstnärslärarnas personliga och professionella relation till konst. Gemensamma teman, som varierar läsårligen, binder undervisningens innehåll ofta också med utställningarna på Annegården.