24.08.2020 16.09

Käsityökoulu Robotin ryhmät Annantalolla

Käsityökoulu Robotin jatkuvat opetusryhmät tutustuvat elektronisen ja mediataiteen sisältöihin, välineisiin, historiaan ja nykypäivään oman tuottamisen kautta. Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat elektroninen rakentaminen, ohjelmointi, uusi digitaalinen tuottaminen ja luovat kädentaidot. Tavoitteenamme on kehittää oppilaiden mediateknologista osaamista ja kriittistä medialukutaitoa taidekasvatuksen keinoin.

Oppilaat oppivat peilaamaan kokemuksiaan ympäröivästä maailmasta yhdessä uusien ilmaisukeinojen kanssa. Kannustamme oppilaita itsenäiseen tutkivaan oppimiseen ja ennakkoluulottomaan omaan tuottamiseen. Käsityökoulu Robotti on yhteisöllinen oppimisen tila, missä omat mielipiteet, ajatukset ja työpanos ovat tärkeitä.

Käsityökoulu Robotin ryhmät Annantalolla:

Tiistaisin 18.00-19.30 – Perusopetus-ryhmä (9-12 v.)
Tiistaisin 16.00-17.30 – Työpaja-ryhmä (13-16 v.) – HUOM! Ryhmä alkaa tammikuussa 2021, mikäli tarvittava määrä osallistujia saadaan kokoon
Torstaisin 18.00-19.30 – Perusopetus-ryhmä (7-8 v.) – HUOM! Ryhmä alkaa tammikuussa 2021, mikäli tarvittava määrä osallistujia saadaan kokoon

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.kasityokoulurobotti.fi