17.02.2020 16.30

HELSINGIN KAUPUNKI
Apulaispormestari Nasima Razmyar
keskiviikko 5.2.2020 klo 9.30, Annantalo

Hyvät ystävät,
On ilo olla mukana avaamassa Kaikki kotona -näyttelyä täällä Annantalossa.

Stadissa on hyvä olla snadi, sanotaan Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmassa. Helsingissä lapset saavat näkyä ja kuulua. Haluamme tarjota lapsille ja lapsiperheille monipuolisia ja laadukkaita palveluita joka puolella Helsinkiä - myös taidetta ja kulttuuria. Annantalo on yksi keskeinen lastenkulttuurin tuottaja, ylläpitäjä ja kehittäjä Helsingissä. Annantalossa järjestetään taideopetusta, näyttelyitä, tapahtumia ja työpajoja. Tänne on helppo tulla. Vuosittain Annantalossa on kävijöitä 80-100 000. Se on hieno saavutus.

Helsingillä on rikas taide- ja kulttuurielämä, aktiivisia toimijoita ja kansainvälisesti tasokkaita museoita. Näillä kaikilla on annettavaa yhtä lailla aikuisille kuin lapsillekin.
Lasten ja lapsiperheiden taidetarjonnasta puhuttaessa tärkeässä roolissa ovat helposti saavutettavat lähipalvelut. Helsingillä on hieno alueellisten kulttuuritalojen verkosto. Läntisessä Helsingissä toimii Kanneltalo, keskustassa Annantalon lisäksi Savoy-teatteri ja Kulttuurikeskus Caisa, kesällä Espan lava, pohjoisessa Helsingissä Malmitalo ja idässä Stoa ja Vuotalo. Kulttuuritalot, alueellisten kirjastojen ohella, ovat lapsiperheille usein niitä ensimmäisiä, matalan kynnyksen paikkoja, jossa voi kokea ja tehdä taidetta. Haluammekin varmistaa, että mahdollisimman monet, erilaiset lapset ja perheet, löytäisivät tiensä kulttuurin ja taiteen pariin, tekemään ja kokemaan yhdessä, joka puolella kaupunkia.

Mutta mihin lapset tarvitsevat taidetta?
Taide- ja kulttuurielämykset ovat tärkeitä lapsille. Ne ovat hetkiä, jolloin lapsi saa ihmetellä ja kummastella, kysyä ja oivaltaa, tuntea. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen edistävät lasten oppimisedellytyksiä, sosiaalisia taitoja ja myönteistä minäkuvaa. Valmius ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maailmaa paranee. Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät, kun lapsi tutkii, tulkitsee ja luo merkityksiä taiteen parissa.
Ennen kaikkea taide ja kulttuuri tuovat lapsille ja perheille iloa. Iloa uuden kokemisesta, onnistumisesta ja yhdessä tekemisestä.
Oma kokemukseni on, että lasten kanssa taiteesta saa vielä tuplasti enemmän irti. Lapset pakottavat aikuisen katsomaan taidetta eri näkökulmasta, kyseenalaistamaan ja miettimään. Taiteen kautta ovi lasten maailmaan raottuu aikuisille.

Hyvät kuulijat
Kaikki kotona -näyttely kertoo kotien ja perheiden moninaisuudesta ja yhdessä tekemisestä. Tärkeitä ja ajankohtaisia teemoja.
Mediassa on ollut viime aikoina paljon esillä vanhempien jaksaminen ja vanhempien kovat odotukset itselleen. Vanhemmuutta suoritetaan. Täydellinen vanhempi vie jo pienen vauvansa muskariin ja värikylpyyn, kiertää lasten kanssa näyttelyissä ja museoiden lastentapahtumissa.

Tässä olisi hyvä muistaa Kaikki kotona -näyttelyssä esiin tuleva teema: kaikki perheet, vanhemmat ja lapset ovat erilaisia. Omaa vanhemmuutta ja perhettä ei kannata verrata muihin. On ihan tarpeeksi olla riittävän hyvä. Lapsille tärkeintä on olla läsnä, olla yhdessä. Oli se sitten retki lähikirjastoon, taidemuseoon tai piirtelyhetki kotona. Loppuun haluan nostaa vielä lainauksen Kaikki kotona -näyttelyn lehdistötiedotteesta: taiteilija Anna Seppälän sanat, hänen kertoessaan arjesta erityislapsen omaishoitajana. ”--- kaikki on ihan hyvin, vaikkei mikään suju suunnitelmien mukaan.”

Tämä on varmasti hyvä ohjenuora monelle muullekin, meille, lapsiperheen vanhemmalle. Kaikki on ihan hyvin.

Kiitos vielä Annantalolle arvokkaasta työstä helsinkiläisten lasten ja lapsiperheiden tukemisessa, ja erityiskiitokset Kaikki kotona -näyttelyn työryhmälle, tuottajille ja taiteilijoille.

Kuvassa apulaispormestari Nasima Razmyar sekä näyttelytiimi: taidekasvattaja Anne Rossi-Horto, sisällöntuottaja Miila Vainio, kuvataiteilija Anna Seppälä ja Annantalon vastaava kuvataideopettaja Erja Mehto.
Kuva: näyttelyn tuottaja Anna Puhakka