Anmälan och kurspraxis


Anmälan till konskurser 2024-25 börjar den 6 juni kl.9.00


Till Annegårdens konstkurser kan man anmäla barn och unga under 19 år, bosatta i Helsingfors. Anmälningen kräver stark identifikation (nätbankkoder). I kursutbudet finns konstkurser som pågår under en period eller ett år. I kurssökningen kan du söka kurser enligt deras längd eller konstämne.

En kurs börjar och fortsätter endast om tillräckligt många anmält sig till gruppen.

Anmälan till kurserna för nästa läsår öppnas i början av juni. Anmälan för kortkurser och eventuella lediga platser under vårterminen öppnas i december. Det lönar sig att anmäla intresse för reservplats, eftersom lediga platser kan uppstå under läsåret. Du kan när som helst vända dig till oss för att få mer information om platser på korta kurser och eventuella lediga platser.

När eleven anmäler sig till en kurs förbinder han eller hon sig till följande regler:

 • Njut av konsten!
  På Annegården är vi vänner och respekterar varandra och varandras verk. Ingen får mobbas. Hos oss har alla rätt att jobba i en lugn miljö.  Vi låter inte telefonerna störa arbetet, så vi använder mobiltelefonen endast efter lärarens instruktion. Hos oss får du ägna dig åt dina intressen.
 • Du får engagera dig! 
  Arbetet på konstkurser bygger på kontinuitet, och därför är det viktigt att engagera sig i hobbyn. Undervisningen börjar vid utsatt tid, så var på plats i tid. Anmäl eventuell frånvaro till läraren eller kurssekreteraren kaisa.rihtniemi@hel.fi.
 • Ta hand om saker och ting! 
  En förutsättning för bra arbete är att redskapen är rena och finns på sina egna platser samt rena lokaler. Se för egen del till detta och delta i städningen enligt lärarens anvisningar. Meddela alltid eventuella farliga situationer till läraren, vaktmästaren eller en annan vuxen.
 • Bli sedd! 
  ​​​​​​​Dina verk kan presenteras med ditt namn i Annegårdens verksamhet till exempel i utställningar och evenemang. Bilder av dina verk och ditt arbetande kan visas på vår hemsida eller på våra sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter). Konstläraren diskuterar alltid med dig om detta i förväg. 
  Eleven och föräldrar har rätt att förbjuda fotografering, visning och publiceringen av studentarbetet och arbetets gång med att fylla i ett formulär.  Formuläret kan fås på vår nätsida här. Förbjudet gäller ett läsår. Om inget förbud görs tolkas det som att tillståndet för presentation och publicering av verken har beviljats.


Lediga platser på sommarkurser i Juli!

Sommarens konstkurser på Annegården är inspirerande kurser som pågår i en vecka. Vi erbjuder sommarkurser för barn i åldern 7–9 år och 10–12 år. Kursen pågår 4 timmar varje dag. I pausen äter vi lunch.

Anmälan till kurserna är öppet på adressen Annegården – Konstkurser.

På sommarkurserna kombinerar vi olika konstformer och arbetar både i Annegårdens konstklasser och på gårdsområdet. Kursens undervisning sker på finska.

Priset på sommarkursen är 155 euro, inklusive lunch varje dag.

Du behöver nätbankskoder när du anmäler dig. Kursavgiften betalas i samband med anmälan.

Barn i Helsingfors kan ägna sig åt konst, även om familjen skulle ha brist på pengar. Du kan ansöka om en avgiftsfri plats, dvs. frielevsplats, på sommarkurserna fram till söndagen den 21 april 2024. Ansök om en frielevsplats här.

Helsingfors stad försäkrar inte barn under kursernas gång.

De som anmält sig till kursen får mer information per e-post under maj månad.

Anmälan till sommarkurserna inleds torsdagen den 21 mars kl. 8.00 ​​​​​​​


  Konstkurserna är också öppna för barn och ungdomar med specialbehov.

  Obs! En elev kan anmäla sig till högst två kurser per termin.

  Helsingfors stad försäkrar inte eleverna för lektionstiderna.

  Om det finns lediga platser i grupperna kan från och med den 5 augusti också barn/unga som bor i andra kommuner anmäla sig till en kurs för ett läsår i taget.

  Förfrågningar:
  Ansvarig för konstundervisning  Eeva Mussaari 040 3341078, eeva.mussaari@hel.fi


  Kursavgifter

  Kursavgiften betalas via nätbanken i samband med anmälan. 

  Priserna för kurser som pågår:

  • Läsår ( minst 30 veckor):

  90 min i veckan: 290 euro
  över 90 min i veckan 350 euro

  • Period (15 veckor):

  90min i veckan: 170 euro


  Ansökan om fri studieplats

  Annegården kan erbjuda barn från Helsingfors även möjlighet till kostnadsfri kursplats. Man kan ansöka om fri studieplats med ett skilt formulär.


  Anmälning till kurserna

  Läs anmälningsvillkoren före anmälan.

  Du anmäler dig till kurserna på denna webbplats.  Vid uppgifterna om respektive kurs finns en länk till anmälan när anmälningen är möjlig. Börja med att identifiera dig med dina nätbankskoder. Därefter har du 30 minuter tid på dig att boka kursplatsen.

  Du får ett meddelande om kursen redan är fullbokad. Då kan du boka en reservplats. Om platsen blir ledig kontaktar kurssekreteraren dig.

  Man anmäler sig till hela läsåret. Du får ett meddelande om att anmälan lyckats per e-post.  Kursavgiften på kurssidan är för hela läsåret.


  Annullering av studieplats och avbrytande av kursen

  Om en elev vill annullera studieplatsen eller avbyta kursen ska eleven eller en minderårig elevs vårdnadshavare göra en skriftlig anmälning omedelbart till byrosekreteraren. Ifall eleven avbryter kursen, återbetalas kursavgiften inte. Annullering av kursplatsen för våren skall göras före höstterminens slut om kursavgiften skall återbetalas. Om kursplatsen annulleras vid någon annan tidpunkt måste den annulleras senast sju vardagar före kursens början. Då returneras kursbetalningen med ett avdrag om 15 €/kurs för expeditionskostnader. Återbetalning av avgiften på grund av avbrytande av en kurs kan ansökas enbart i undantagstillstånd, t.ex. utifrån ett läkarintyg.


  Aktuella datum under läsåret

  Annegårdens läsår består av minst 30 undervisningstillfällen, läsåret kan bli längre för scenkonstgrupper. Se kursspecifika datum i kurssökningen.


  Höstterminen 2024 börjar må vecka 34 och slutar vecka 49, om inte annat avtalats med läraren.

  Kurserna är på uppehåll vecka 42, när det är höstlov (14.-18.10).


  Vårterminen 2025 börjar vecka 3 och avslutar under veckorna 18-21, se kursspecifika datum i kurssökningen. 

  Kurserna är på uppehåll:

  • vecka 8, när det är vinterlov (17.-21.2)
  • Första maj ons 30.4 och tors 1.5