För media

Annegården har en elektronisk bild- och textbank. Lösenordet får du av kommunikationsplaneraren per e-post eller per telefon.

Material får fritt användas av medierna när det gäller redaktionellt material som rör Annegårdens evenemang och funktioner.

Kommunikationsplanerare Piia Latvala
040 529 1675, piia.latvala@hel.fi

Kommunikationsspecialist Minna Roine
040 192 4579, minna.roine@hel.fi