Framtidsfärdigheter för barn och unga

Med konsten till framtiden

Framtidsfärdigheter och teman inom hållbar utveckling är aktuella och viktiga för barn och unga. Genom Med konsten till framtiden-projektet (2020-21) ville Annegården ta barns och ungas klimatoro på allvar, samt stärka deras tro på och tillförsikt inför framtiden. 

Inom projektet ordnade Annegårdens konstfostrare verkstäder på daghem och skolor i Helsingfors samt producerade läromedel till stöd för lärarnas och fostrarnas arbete. 

Framtidsläskunnighet består av flera delområden, bland annat kreativt och kritiskt tänkande, förmåga att föreställa sig alternativa framtider samt förmåga att identifiera de förändringskrafter som inverkar på framtiden. Dessa färdigheter lärdes ut med hjälp av konstfostrans metoder i Med konsten till framtiden-projektet 2020-21. Läromaterial kan användas av vem som helst, tack vare projektets två metodhandbokar. Guiderna riktar sig särskilt till förskolor och grundskolor.

Guiden Med konsten till framtiden - metoder för framtidsfostran för lågstadieelever kan laddas ner på svenska här. Med konsten till framtiden 2 - kreativa metoder för förskole- och grundskoleundervisning finns på finska här.

Mer information: Tiina Susiluoto, tiina.susiluoto@hel.fi