TAIDEOPETUKSEN
KUVAUS-, JULKAISU- JA ESITYSLUVAN KIELTO
Annantalo

Annantalo on Helsingin kaupungin lasten ja nuorten taidekeskus, joka järjestää taidekursseja, tapahtumia ja näyttelyitä. Toiminta on voittoa tuottamatonta.

Oppilas ja huoltaja antavat ilmoittautuessaan luvan teosten sekä teoksista ja työskentelystä otettujen kuvien esillepanoon Annantalon näyttelyissä, tapahtumissa sekä verkkosivuillamme ja sosiaalisen median kanavissamme (Facebook, Instagram, YouTube). Näytteille asetettujen oppilastöiden yhteydessä tekijöistä käytetään etunimiä. Taideopettaja keskustelee asiasta oppilaittensa kanssa aina etukäteen.

Oppilaalla ja hänen vanhemmallaan on oikeus kieltää oppilastöiden ja työskentelyn kuvaaminen, esittäminen ja julkaiseminen alla olevalla lomakkeella. Kielto on voimassa aina lukuvuoden kerrallaan tai kunnes se erikseen kumotaan.

Kiellämme oppilaan ja oppilastöiden kuvaamisen, esittämisen ja julkaisemisen:

Oppilaan nimi
Kurssi/kurssit

Huoltajan / vanhemman yhteystiedot

Huoltajan nimi:
Osoite:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Päivämäärä:
Muuta huomioitavaa:

KUVIA EI KÄYTETÄ EIKÄ ANNETA KAUPALLISIIN TARKOITUKSIIN

Lisätiedot
:
Vastaava kurssisuunnittelija Eeva Mussaari, puh. 09 310 37175, eeva.mussaari ( at ) hel.fi
Helsingin kaupunki, Kohdennetut kulttuuripalvelut, Annantalo
Annankatu 30, PL 10417, 00099 Helsingin kaupunki, www.annantalo.fi