Yhteistyö

Verkkosivujen päivitys käynnissä heinäkuussa!

Et välttämättä juuri nyt löydä etsimääsi tietoa. Verkkosivujen päivitys valmistuu 19.7.2024.


Annantalo on koti monelle Helsingin kaupungin laajuiselle lasten ja nuorten taide- ja kulttuuritoiminnalle. Annantalo tekee yhteistyötä päiväkotien, perusopetuksen, korkeakoulujen, taidekoulujen ja taidelaitosten kanssa. Annantalo toimii aktiivisesti erilaisissa verkostoissa ja taiteenalan ammattilaisten, yhdistysten ja järjestöjen kumppanina taideopetuksen ja tapahtumien järjestämiseksi sekä hankkeissa. Annantalosta koordinoidaan kaikille helsinkiläisille lapsille suunnattua Kulttuurin kummilapset -toimintaa.


Kulttuurin kummilapset

Jokainen vuonna 2020 tai sen jälkeen syntynyt helsinkiläinen lapsi kutsutaan kulttuurin kummilapseksi. Kummilapset saavat kutsun kahteen tapahtumaan vuodessa, kunnes lapsi aloittaa koulun. Kulttuurikummi määräytyy lapsen syntymävuoden mukaan. Mukana on yli 30 taide- ja kulttuuritoimijaa. Tapahtumat suunnitellaan lapsen kehitysvaiheelle sopiviksi ja ne tukevat koko perheen hyvinvointia. Tapahtumat ovat maksuttomia.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan. Linkki vie Kulttuurin kummilapset -sivustolle.

Yhteydenotot

Projektituottaja Heidi Valjus, etunimi.sukunimi@hel.fi, +358 (0)40 358 1778Älyvapaat -  Annantalon vapaaehtoisten ryhmä

Annantalossa toimii seniori-ikäisten vapaaehtoisten ryhmä, joka suunnittelee kerran vuodessa tapahtuvan teemallisen taidetyöpajapäivän. Tapahtuma on suunnattu lapsiperheille. Tapahtuman tavoitteena on tukea kotien taidekasvatusta ja kanavoida taiteen ja kasvatuksen alalla elämäntyönsä tehneiden henkilöiden hiljaista tietoa aktiiviseen taidekasvatustoimintaan.

Vapaaehtoisilta toivotaan kykyä innostua ja halua toimia ryhmässä yhteisten taidekasvatuksellisten tavoitteiden mukaan.

Tule vapaaehtoiseksi ja ota yhteyttä Annantalon Älyvapaat -yhteyshenkilöön, kulttuurituottaja Harri Piispaseen.

Jos olet innostunut nyt tai tulevaisuudessa osallistumaan Helsingin kaupungin vapaaehtoistoimintaan, tilaa uutiskirje. Uutiskirjeestä löydät ajankohtaista tietoa vapaaehtoistoiminnan koulutuksista, luennoista, tapahtumista ja tehtävistä. Uutiskirje ilmestuu n. 4-5 kertaa vuodessa.

Tilaa vapaaehtoistoiminnan uutiskirje. Llnkki vie Helsingin kaupungin vapaaehtoistyön Gruppo-lomakkeelle.

Yhteydenotot

Kulttuurituottaja Harri Piispanen, etunimi.sukunimi@hel.fi, +358 (0)40 121 6753 


Korkeakouluyhteistyö ja harjoittelut Annantalossa

Korkeakouluilla ja yliopistoilla on mahdollista toteuttaa opetustaan Annantalon tiloissa ja solmimme mielellämme kumppanuuksia taidepedagogisten koulutusohjelmien kanssa. Taideopetuksessa yhteistyötä on muun muassa Aalto yliopiston kuvataidekasvatuksen, Sibelius-Akatemian Global Musicin, Teatterikorkeakoulun tanssi- ja teatteripedagogiikan sekä Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen opettajan koulutusohjelmien kanssa.

Annantalo toimii säännöllisesti harjoittelu - ja opetusharjoittelupaikkana sekä opinnäytteiden toteutuspaikkana esimerkiksi taiteilijoiksi, kulttuurituottajiksi ja  taideopettajiksi opiskeleville. Ammatillisten opppilaitosten esitystekniikan ja visuaalisen viestinnän opiskelijat ovat tehneet eri mittaisia harjoittelujaksoja Annantalossa. Harjoittelut ovat pääsääntöisesti palkattomia. Harjoittelupaikkoja kannattaa aina tiedustella, vaikka paikkoja on rajallisesti.

Annantalo toivottaa tervetulleeksi avaukset tutkimushankkeiksi lasten- ja nuortentaiteen sekä taidepedagogiikan aloilta. 

Yhteydenotot

Taideopetuksen erityissuunnittelija Susanna Metsälä, etunimi.sukunimi@hel.fi, +358 (0)40 631 8144 


Tule toteuttamaan taideopetusta ja tapahtumia Annantaloon

Annantalo kehittää pitkäjänteisiä tilavuokra- ja yhteistyökumppanuuksia lasten ja nuorten taidetta, taidekasvatusta ja -koulutusta tekevien tahojen kanssa. Pyrkimys on täydentää Annantalon taideopetus- ja tapahtumatarjontaa esimerkiksi taiteissa, joita Annantalo ei omatuotantona tarjoa, vähemmistökielillä tai uusille kohderyhmille. 

Lukuvuonna 2024-2025 Annantalon tiloissa toimivat:
Tiedot tulossa

Yhteydenotot

Yhteydenotot taidekasvatusta ja -opetusta koskien:
Taideopetuksen erityissuunnittelija  Susanna Metsälä, susanna.metsala(at)hel.fi, +358 (0)40 631 8144 


Yhteydenotot tapahtumia koskien: 


Small size -verkosto

Kansainvälinen Small size -yhdistys (Artistic International Association Small Size) muodostaa verkoston, johon kuuluu noin 100 teatteria, taidelaitosta ja yhteisöä 37 maassa, neljällä mantereella. Verkosto tukee ja kehittää esittäviä taiteita alle kouluikäisille lapsille. Verkosto myös puolustaa pienten lasten oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin. Annantalon tuottaja Katariina Metsälampi on toiminut Small size networkin puheenjohtajana vuodesta 2016 lähtien.

Annantalon small size -toimintaa ovat pienten lasten taidekurssit, taideneuvolatoiminta sekä perhepajat ja -tapahtumat. Annantalo on mukana Itujen näyttämö -lastenteatterihautomossa. Se tukee uusien laadukkaiden suomalaisten lastenesitysten syntymistä. Vuosittain tammikuun lopulla järjestämme verkoston yhteisen, kolmipäiväisen Small size days - tapahtuman.

Lue lisää Small size -verkostosta. Linkki vie englanninkieliselle Small size-verkoston sivulle.

Yhteydenotot

Kulttuurituottaja Katariina Metsälampi,katariina.metsalampi(at)hel.fi., +358 (0)50 529 3672 


Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on valtakunnallinen lastenkulttuuritoimijoiden keskusjärjestö, joka edistää lastenkulttuurialan toimintaa ja tunnettuutta Suomessa. Liitto tekee työtä sen puolesta, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi yhdenvertainen mahdollisuus osallistua laadukkaaseen taide- ja kulttuuritoimintaan sekä tekijänä että kokijana. Lastenkulttuurikeskusten liitto koordinoi muun muassa 8.-luokkalaisille suunnattua Taidetestaajat -toimintaa. Linkki vie Taidetestaajien sivuille.

Annantalo on ollut  mukana liittoa edeltäneessä valtakunnallisessa Taikalamppu -yhteistyössä vuodesta 2003 lähtien ja liiton jäsen sen perustamisesta 2015 eteenpäin. Annantalolla on edustus liiton hallituksessa.

Lastenkulttuurikreskusten liitto on julkaissut Lastenkulttuurin laatukäsikirjan (2016), joka toimii ohjenuorana lastenkulttuurikeskuksille laadukkaan lasten ja nuorten taide- ja kulttuurin toteuttamiselle. Laatukäsikirja on vapaasti ladattavissa ja hyödynnettävissä. 

Lataa Lastenkulttuurin laatukäsikirja. Linkki vie pdf-dokumenttiin.

Lue lisää Suomen Lastenkulttuurin liitosta osoitteessa lastenkulttuuri.fi. Linkki vie liiton sivuille.

Lastenkulttuurikeskusten liiton logo