5x2-taideopetus

5x2-taideopetus

5x2-taideopetus tarkoittaa 10 tunnin taidekursseja helsinkiläisille 3.-6.-luokille. Kurssit ovat ilmaisia. Jokainen luokka pääsee 5x2-taidekurssille kerran.

5x2-taidekurssilla luokka käy 5 kertaa Annantalossa. Jokainen kerta kestää 2 oppituntia.

Annantalossa luokka työskentelee useassa pienryhmässä. Ryhmät pysyvät samoina koko kurssin ajan. Ryhmät opiskelevat eri taideaineita.

Tarjolla on useita eri taideaineita, esimerkiksi kuvataiteita, teatteria ja videoiden tekemistä. Luokan opettaja voi kiertää luokissa tutustumassa eri taideaineisiin.

Annantalon taidekasvattaja suunnittelee itse ryhmiensä 5x2-opetuksen. Hän myös vastaa opetuksen tavoitteista.

Annantalossa on joka vuosi myös yhteinen opetuksen teema eli aihe. Sama teema voi sisältyä myös 5x2-kurssiin. Kerro taidekasvattajalle etukäteen, jos toivot, että luokkasi käsittelee jotakin tiettyä teemaa kurssilla.

Annantalon 5x2-taideopetuksessa käy vuosittain noin 180 koululuokkaa eli yli 4200 oppilasta.


Näin luokkasi pääsee 5x2-kurssille

Voit ilmoittaa luokkasi 5x2-kurssille kahdella tavalla:

  • Mene kultus.fi-sivulle ja tee Annantalon 5x2-varaus.
  • Ota yhteyttä koulusi kulttuurikoordinaattoriin ja pyydä luokallesi 5x2-kurssia.

Kurssin joka kerralle pitää osallistua.

Lähetämme sinulle kurssiajan ja tietoa taidekursseista sähköpostilla.

Huomio! Peru kurssi heti, jos luokalle tulee este. Peru osallistuminen viimeistään 14 päivää ennen kuin kurssi alkaa.