Kulturkoordinatorer

Kulturkoordinator, du är viktig för oss

Som kulturkoordinator innehar du en viktig roll i att 5x2-konstundervisningen förverkligas för din skolas del. Du informerar skolan om 5x2 undervisningen och ser till att alla klasser i din skola får en 5x2 konstundervisningsperiod under lågstadien. Du förmedlar också annan kulturkunskap i din skola.  Vårt mål är att varje elev ska delta i 5x2-konstundervisning en gång under lågstadietiden antingen på Annegården eller på de andra Helsingfors stads kulturhus (Gamlasgården, Malms kulturhus, Stoa, Nordhuset, Maunula-talo, Caisa).

Vi belönar koordinatorerna med årligt Kulke-kort, med vilket man får avgiftsfria inträden till föreställningar i de ovannämnda kulturcentra. Vi arrangerar även i samarbete med andra städers aktörer kulturkvällar för koordinatorerna.

Vi rekommenderar att 5x2-perioden alltid ordnas för samma årsklass. Det underlättar koordineringen och även planeringen av 5x2-kurserna.

Tack för att du sköter dessa uppgifter!