Staden som en läromiljö

Helsingfors stads forum för kulturfostran

En hel del finländska konstnärer är verksamma i huvudstadsregionen och i Helsingfors, likaså är skaran av konst- och kulturaktörer varierande och omfattande i regionen. Konst- och kulturaktörerna i Helsingfors erbjuder barngrupper en möjlighet att uppleva olika platser och metoder för konst och kultur av varierande innehåll. Det finns således fina ramar för att uppleva konst och kultur på många olika sätt.

Det är viktigt att även för barn och ungdomar möjliggöra lika och balanserade konst- och kulturupplevelser. Bäst nås denna målgrupp via småbarnspedagogiken och skolan. 

Två gånger per år ordnar Helsingfors stads kultur- och fritidssektor tillsammans med sektorn för fostran och utbildning ett forum för kulturfostran. Det främjar möten och dialoger mellan konst- och kulturaktörer samt fostrare, och är på så sätt ett evenemang för både lärande och utveckling.

Temana för mötena är aktuella ämnen inom kulturfostran. I forumen får deltagarna höra tal av aktörer inom kulturområdet, fördjupa sig i sakkunskap samt bilda nätverk och arbeta tillsammans.

Mer information: Tiina Susiluoto, tiina.susiluoto@hel.fi