Verkstäder för specialungdomsarbete

Kulturellt specialungdomsarbete, KENT

Målet med projektet Det kulturella specialungdomsarbetet (2017-2021) var att utveckla och etablera konst- och kulturverksamhet som en del av specialungdomsarbetet.

Syftet var att tillsammans med yrkesutbildade inom specialungdomsarbetet planera och utveckla verksamhet, där anställda hos olika aktörer och parter kan mötas och dela information och erfarenheter. Tillsammans med de som utför specialungdomsarbete producerade vi även fortbildning och verkstäder, där yrkesutbildade inom konst och ungdomar med särskilda behov möttes kring konsten.

Det kulturella specialungdomsarbetet drivdes framåt i samarbete med det uppsökande ungdomsarbetet (Vamos). Vi erbjöd arbetstillfällen för yrkeskonstnärer och utbildade yrkesfolk inom olika branscher som arbetar med ungdomar med särskilda behov i att utnyttja konstbaserade och kreativa metoder i sin vardag. Projektet erbjöd även oss en möjlighet att lära oss mer om att arbeta med ungdomar med särskilda behov och på så sätt utveckla vår egen verksamhet inom konstfostran.

I samarbete med konstinstitutionerna Nationella audiovisuella institutet Kavi, Amos Rex och Q-teatern.

"KENT – Kulturellt specialungdomsarbete. Taiteen äärellä vahvistumista" (Att stärkas kring konsten) är en beskrivning och publikation om konstbaserade metoder och användningen av dem tillsammans med ungdomar i KENT-verkstäderna. Du kan ladda ner publikationen här. Publikationen är på finska.

Mer information: chef för Annegården Pirjetta Mulari pirjetta.mulari@hel.fi