Varför till Annegården?

Grunden för vår konstundervisning

På konstlektionerna på Annegården kan barn och ungdomar bosatta i Helsingfors fördjupa sig i målinriktade studier i olika konstämnen. Det finns inga inträdesprov eller åldergränser. På den tvärkonstnärliga gården kan möten mellan olika konstämnen alltid uppstå!

På konstlektionerna arbetar deltagarna i små grupper och lär sig att uttrycka sig genom konst med olika tekniker. Elever kan antingen koncentrera sig på det valda konstämnet eller bekanta sig med flera konstämnen på tvärkonstnärliga kurser. Även barn och ungdomar som behöver särskilt stöd är välkomna.

Konstpedagoger på Annegården är professionella inom sitt område. Gemensamma teman, som varierar läsårligen, binder undervisningens innehåll ofta också med utställningarna på Annegården.

Mångfalden av kulturer och identiteter beaktas i Annegårdens verksamhet och i innehållet i konstundervisningen. Annegården är ett öppet och säkert konstcentrum för alla. I undervisningen följer vi principerna för ett säkert utrymme.

​​​​​​​

Tillgänglig konsthobby

Annegården har förbundit sig att främja tillgänglighet i sin hobbyverksamhet.

  • Vi beaktar alla barn i vår konstverksamhet.
  • Familjen och vårdnadshavarna kan tryggt berätta för oss om barnets behov av stöd.
  • Vårt mål är att alla barn ska uppleva att de lyckas inom vår verksamhet.

I värdena för vår konstundervisning ingår att vi respekterar varandra och varandras arbete, man får inte reta någon och alla har rätt att arbeta i en lugn miljö. Bland våra konstkurser finns många kurser som är öppna även för barn och unga med särskilda behov.

  • Vi inhämtar kunskap om hur det är att arbeta med barn i behov av särskilt stöd och/eller är beredda att prova inkludering.
  • För oss kan du öppet och i förtroende berätta om barnets behov av stöd.
  • På kurserna kan en assistent, förälder eller närstående vuxen vara med som stöd för barnet. Då ska man komma överens om det med kurssekreteraren i förväg. Barnets assistent kan alltid delta kostnadsfritt.
  • Vi informerar tydligt om verksamheten och tillgängligheten i våra lokaler. Information om tillgänglighet
  • Det finns inga inträdesprov till vår konstundervisning.
  • Förmögenhet får inte vara ett hinder för att utöva konst som hobby. Det är möjligt att ansöka om en frielevsplats på våra konstkurser.
  • Vårt mål är att alla barn ska uppleva att de lyckas inom vår verksamhet.