Kulturens fadderbarn

En kulturaktör som fadder

Alla barn i Helsingfors som är födda 2020 och därefter har en egen kulturfadder. Kulturfaddern bjuder in barnet till minst två evenemang per år. Evenemangen planeras så att de passar barnets utvecklingsnivå, och de stöder hela familjens välmående. Kulturfaddern bestäms enligt barnets födelseår. Det finns över 30 konst- och kulturaktörer. Fadderskapet fortsätter tills barnet börjar skolan.

Kulturfaddrarna utvecklar verksamheten tillsammans med familjerna, mödra- och barnrådgivningsbyråerna samt experter inom småbarnspedagogiken.

Om barnet bor i Helsingfors och är fött 2020 eller därefter kan du anmäla hen till fadderbarn på adressen kummilapset.hel.fi.

Evenemangen är avgiftsfria för familjerna.

Tjänsten Kulturens fadderbarn förvaltas av Kultur- och fritidssektorn i Helsingfors stad.

kummilapset.hel.fi
kulttuurin.kummilapset@hel.fi