A.lava och Annegårdens sommargård

A-scenen

A-scenen finns på Annegårdens bakgård i Helsingfors centrum i närheten av köpcentret Kamppi. Gång från Annegatan eller Folkskolegatan.

Under sommaren anordnas gratisevenemang på A-scenen. För familjer, barn och ungdomar anordnas bland annat musik- och konstworkshops.

A-scenen byggdes i samarbete

A-scenen har planerats och byggts av en internationell studentgrupp inom studiehelheten Wood Program vid institutionen för arkitektur på Aalto-universitetet åren 2016–2017. Scenen är uppbyggd av varierande kvadratiska och triangulära former. Scenen öppnar sig i tre riktningar. För publiken finns bänkar som kan flyttas efter behov. Scenen är en mycket innovativ träkonstruktion som har väckt stor beundran sedan den färdigställdes.

Ytterligare info om arkitekturen och byggprojektet www.a-lava.com/A-lava