5x2-konstundervisning

5x2-konstkurserna är fem veckor långa (2 lektioner per vecka) och avgiftsfria konstkurser som Helsingfors stad ordnar för lågstadieklasser 3-6 i Helsingfors. 

På Annegården arbetar eleverna i flera smågrupper med fokus på olika konstämnen. Grupperna ändras inte under kursens gång. Läraren kan gå runt och bekanta sig med de olika konstämnena som klassen studerar. Utbudet av konstkurser omfattar allt från bildkonst till media- och scenkonst. Intensivt samarbete kan också förekomma mellan de olika ämnena.

Annegården fastställer årligen gemensamma undervisningsteman, kring vilka konstläraren har kunnat bygga upp sin 5x2 undervisning. Informera konstläraren på förhand ifall du önskar att 5x2-kursens innehåll ska anknyta till något aktuellt tema eller fenomen i din egen undervisningsplan.

Årligen deltar ca 180 skolklasser eller över 4 200 elever i Annegårdens 5x2-konstundervisning.

Så här ansöker du om en 5x2-kurs för din klass

Gör en kursförfrågan på Kultus.fi eller ansök om en 5x2-kurs för din klass via skolans kulturkoordinator. Deltagande i kursen innebär att klassen förbinder sig att vara med på kursens alla lektioner. Vi skickar en bekräftelse per mejl om de kurstidpunkter och konstkurser som är reserverade för din klass. Skolans kulturkoordinator får en kopia på mejlet.

Obs! Om klassen får förhinder att delta i kursen skall avbokningen göras utan dröjsmål, dock senast 14 dagar innan kursen börjar.