Taideopetuksemme perusta

Yhdenvertainen Annantalo

Annantalon taidetunneilla helsinkiläiset lapset ja nuoret pääsevät syventymään eri taidealojen tavoitteelliseen opiskeluun. Pääsykokeita ei ole ja aloittaa voi minkä ikäisenä tahansa. Monitaiteisessa talossa on aina mahdollisuus taideaineiden väliselle kohtaamiselle!

Taideopetus Annantalossa voi tarkoittaa intensiivisiä lyhytkursseja tai vuodesta toiseen jatkuvia ryhmiä. Taidetunneilla työskennellään pienissä ryhmissä ja opitaan taiteen ilmaisukieltä ja tekniikoita. Oppilas voi joko keskittyä valitsemaansa taideaineeseen tai tutustua useampaan vaikkapa monitaiteisen taidekarusellin pyörteissä. Myös erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret ovat tervetulleita.

Annantalon taideopettajat ovat taiteilijoita ja/tai taidepedagogeja. Opetuksessa heijastuukin taiteilijaopettajan omakohtainen ja ammatillinen suhde taiteeseen. Lukuvuosittain vaihtuvat yhteiset teemat sitovat opetuksen sisällöt usein myös talon näyttelyihin.

Annantalon toiminnassa ja taidekasvatuksen sisällöissä otetaan huomioon kulttuurien ja identiteettien moninaisuus. Annantalo on kaikille avoin ja turvallinen taidekeskus. Annantalossa opetetaan taidetta turvallisen tilan periaatteita noudattaen.

​​​​​​​


Saavutettava taideharrastus

Annantalo on sitoutunut edistämään saavutettavuutta harrastustoiminnassaan.

  • Otamme taidetoiminnassa huomioon kaikenlaiset lapset.
  • Perhe ja huoltajat voivat turvallisesti kertoa meille lapsen tuen tarpeesta.
  • Tavoitteemme on, että jokainen lapsi kokee onnistuvansa toiminnassamme. 


Taideopetuksemme arvoihin kuuluu, että kunnioitamme toisiamme ja toistemme töitä, ketään ei saa kiusata ja jokaisella on oikeus työskennellä rauhallisessa ilmapiirissä. 
Taidekursseistamme löytyy monia kursseja, jotka ovat avoimia myös lapsille ja nuorille, joilla on erityistarpeita. 

  • Hankimme osaamista erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa toimimisesta ja/tai olemme valmiita kokeilemaan inkluusiota.
  • Meille voi avoimesti ja luottamuksellisesti kertoa lapsen tuen tarpeesta. 
  • Avustaja, vanhempi tai läheinen aikuinen voi olla lapsen tukena mukana harrastuksessa. Tästä tulee sopia etukäteen kurssisihteerin kanssa. Lapsen avustaja pääsee aina maksutta mukaan. 
  • Viestimme toimintamme sekä tilojemme esteettömyydestä selkeästi. Katso esteettömyystiedot.
  • Taideopetukseemme ei ole pääsykokeita.
  • Varallisuus ei saa olla este taideharrastukseen. Taidekursseillemme on mahdollista hakea vapaaoppilaspaikkaa.
  • Tavoitteemme on, että jokainen lapsi kokee onnistuvansa toiminnassamme.