Taideopetuksemme perusta

Miksi Annantaloon?

Annantalon taidetunneilla helsinkiläiset lapset ja nuoret pääsevät syventymään eri taidealojen tavoitteelliseen opiskeluun. Pääsykokeita ei ole ja aloittaa voi minkä ikäisenä tahansa. Monitaiteisessa talossa on aina mahdollisuus taideaineiden väliselle kohtaamiselle!

Taideopetus Annantalossa voi tarkoittaa intensiivisiä lyhytkursseja tai vuodesta toiseen jatkuvia ryhmiä. Taidetunneilla työskennellään pienissä ryhmissä ja opitaan taiteen ilmaisukieltä ja tekniikoita. Oppilas voi joko keskittyä valitsemaansa taideaineeseen tai tutustua useampaan vaikkapa monitaiteisen taidekarusellin pyörteissä. Myös erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret ovat tervetulleita.

Annantalon taideopettajat ovat taiteilijoita ja/tai taidepedagogeja. Opetuksessa heijastuukin taiteilijaopettajan omakohtainen ja ammatillinen suhde taiteeseen. Lukuvuosittain vaihtuvat yhteiset teemat sitovat opetuksen sisällöt usein myös talon näyttelyihin.