23.09.2019 14.46

Sanoista tekoihin! – Taidevoimaa varhaiskasvatukseen

Seminaari pienten lasten parissa työskenteleville Lapsen oikeuksien päivänä ke 20.11. klo 8.15–16
Paikka: Kino Regina, Oodi, 1.krs, Töölönlahdenranta 4, Helsinki

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 yhdeksi kärjeksi on nostettu elinikäinen oppiminen ja koko kaupunki oppimisen ympäristönä. Taide ja kulttuuri ovat mitä parhainta oppimisympäristöä myös kaikkein pienimmille kaupunkilaisille. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan taide ja kulttuuri ovat jokaisen lapsen oikeus.

Mikä on taiteen ja kulttuurin rooli päiväkodeissa ja esiopetuksessa? Pitäisikö sitä vahvistaa?

Seminaarissa kuulemme sekä tutkijoiden että taiteilijoiden puheenvuoroja: mm. FT Mirja Köngäs puhuu tunneälyn merkityksestä lasten vuorovaikutuksessa, teatteriohjaaja Hanna Ryti taiteesta lapsen ja aikuisen yhteisenä ja erillisenä kokemuksena ja tanssitaiteilija Veera Lamberg residenssitaiteilijoiden kokemuksista varhaiskasvatusympäristössä. Arviointiasiantuntija Maiju Paanasen puheenvuorossa on esillä 6.9. julkaistu tutkimus opetussuunnitelmien toteutumisesta päivähoidossa, fokuksessa puheenvuorossa on taidekasvatus. Runoilija Anja Erämaja kertoo lapsuuden taikakuvien ja sanaleikkien merkityksestä taiteilijuudelleen.

Seminaari on maksuton.
Ilmoittautumiset seminaariin 13.11. klo 18 mennessä. Ilmoittaudu seminaariin tästä

Lisätietoja seminaarista antaa kulttuurituottaja katariina.metsalampi@hel.fi

OHJELMA

Päivän fasilitaattoreina toimivat teatteriopettaja, ohjaaja Sari Tupamäki ja kuvataiteilija Harri Piispanen

8.15 –9.00
Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00–9.10
Seminaarin avaussanat / Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Emma Kari

9.10–10.00
Avajaisherätys: Pallo vai palikka – Lapsen tapa tarkkailla maailmaa taiteellisen toiminnan innoittajana / teatteriohjaaja Hanna Ryti, tanssija Simeoni Juoperi ja valo- ja videotaiteilija Ina Niemelä

10.00–10.30
Pienet visuaaliset ihmeet, taikakuvat ja sanaleikit – miten lapsuuden kokemukset näkyvät runoissani / runoilija Anja Erämaja

10.30–10.50 Tauko

10.50–11.30
Tunneälyn merkitys lasten vuorovaikutuksessa päiväkodissa / FT Mirja Köngäs. Lasten tunnetaitojen asiantuntija Mirja Köngäksen väitöstutkimus osoittaa, kuinka ennalta arvaamattoman moniulotteista lasten tunneäly on ja miten lasten keskinäinen yhtenäisyys toimii aktiivisena alakulttuurina aikuisten määrittelemien sääntöjen ja rutiinien seassa.

11.30–11.40
Elokuvat varhaiskasvatuksessa / apulaisjohtaja Kirsi Raitaranta, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI

11.40–12.40 Lounas (omakustanteinen)

12.40–13.30
Elukoita eri tavoin / Annantalon kehittäjäopettaja Anne Rossi-Horto ja Annantalon vastaava kuvataideopettaja Erja Mehto. Kymmenettä toimintavuottaan juhlivassa Annantalon Taideneuvolassa lapset ja aikuiset tekevät ja kokevat taidetta yhdessä. Esityksessä paneudutaan neuvolan toimintafilosofiaan, avataan teemallisia tehtäväkokonaisuuksia ja pohditaan kotien taidekasvatusta.

13.30–14.00
Kokemuksia residenssitaiteilijoiden työskentelystä varhaiskasvatus-ympäristössä / tanssitaiteilija, Taideraide-koordinaattori 2018 Veera Lamberg. Kommenttipuheenvuoro päiväkodinjohtaja Jukka Piippo

14.00–14.30 Kahvi

14.30–14.50
Taidekasvatus varhaiskasvatuksen arjessa. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin 6.9. julkaistu tutkimus Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteiden toimeenpanon arviointi / arviointiasiantuntija Maiju Paananen, Karvi


14.50-15.50
Paneelikeskustelu: Mitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta taidevoima toteutuu varhaiskasvatuksen arjessa. Paneelissa erityisopettaja ja päiväkodin varajohtaja Milla Möller, lastentarhanopettaja Susanna Sainio, päiväkodin johtaja Inkeri Karhos, väitöskirjatutkija Petra Malin, arviointiasiantuntija Maiju Paananen, Annantalon johtaja Kaisa Kettunen

15.50–16.00
Yhteenveto ja lopetus / Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen, väitöskirjatutkija Petra Malin ja Annantalon johtaja Kaisa Kettunen