Projekt

Vi vill göra världen till en bättre plats – med hjälp av konsten!

Vi deltar i många projekt, som oftast berör barn och unga i hela staden, och vi vill påverka tillgängligheten och utvecklingen av konst- och kulturfostran inom Helsingfors stad. Genom projekten deltar vi i aktuella fenomen inom barnkulturen tillsammans med våra intressenter och nätverk.  

Våra projekt: kultus.fiMed konsten till framtiden (verkstäder och läromedel för skolor och daghem), Kent (kulturellt specialungdomsarbete), Kulturens fadderbarn och den nationella Konsttestarna-verksamheten. Vi är medlem i Helsingfors stads Forum för kulturfostran och i Förbundet för barnkulturcenter i Finland. 

Helsingfors Forum för kulturfostran​​​​​​​

forum för kulturfostran

I Helsingfors ses hela staden som en läromiljö. Detta främjas bäst med metoder för kulturell fostran. Forumet för kulturfostran främjar möten och dialoger mellan konst- och kulturaktörer och fostrare. 

Linkki

​​​​​​​

Förbundet för barnkulturcenter i Finland

Förbundet främjar verksamhets-förutsättningarna för barn- och ungdomskulturcenter i Finland och stärker kompetensen inom barnkulturens område. 

Linkki

​​​​​​​

konsttestarna

Målet för nationella Konsttestarna är att ge alla åttondeklassister i Finland en möjlighet att uppleva konst och kultur, även sådant som många av dem kanske annars inte skulle uppleva.  

Linkki

​​​​​​​

med konsten till framtiden

Målet med Med konsten till framtiden-projektet är att stärka barns och ungas framtids-färdigheter med hjälp av konstfostrans metoder. 

Linkki

​​​​​​​

kultus.fi

Kultus är en webbtjänst som upprätthålls och utvecklas av Annegården. Tjänsten samman-ställer kulturutbudet till skolorna och daghemmen i huvudstadsregionen på ett och samma ställe

Linkki

​​​​​​​

Kulturens fadderbarn

Alla Helsingforsbarn som föds 2020 eller senare får en kulturaktör som fadder. Genom aktören kommer barnet tillsammans med familjen i personlig kontakt med konsten och kulturen.

Linkki

​​​​​​​​​​​​​​

Kulturellt specialungdoms-arbete, KENT

Målet med projektet Det kulturella specialungdomsarbetet (2017-2021) var att utveckla och etablera konst- och kulturverksamhet som en del av specialungdomsarbetet.

Linkki