En tvärkonstnärlig gård

Vår verksamhet och våra värderingar

Annegården är ett konstcentrum för barn, ungdomar och familjer i Helsingfors. På Annegården ordnas undervisning i konst, utställningar, föreställningar, evenemang och verkstäder. På Annegården ordnas också seminarier och utbildningar som främjar barnkultur.

Konstundervisning

Annegårdens undervisning fokuserar på konstens uttryck och tekniker samt på den omgivande kulturen. Lärarna på Annegården är professionella konstnärer och/eller konstpedagoger. Varje år deltar ca 10 000 barn och ungdomar i Helsingfors i Annegårdens undervisning.

På dagen fylls gården av lågstadieelever som deltar i 5x2-konstundervisning som ingår i skolperioden. Kulturkurserna för högstadier och gymnasier ordnas i allmänhet i skolorna och Konstäventyren för dagvårdsgrupperna i daghemmen. Utöver konstundervisning erbjuds skolklasser och dagvårdsgrupper även föreställningar, konstguidningar och verkstäder. Annegården administrerar nättjänsten Kultus.fi för lärare och personal inom dagvården. På kvällar och veckoslut samt under semesterperioder ordnas kurser för barn och ungdomar som är intresserade av konst.

Utställningarna och evenemang

Annegårdens utställningar anknyter alltid till barns/ungas värld och har ett konstpedagogiskt syfte. Galleriet använd endast för eget bruk. Mindre utställningar anordnas också i glasgavlarna och korridoren på andra våningen. Utställningarna är i huvudsak gårdens egna eller samarbetsproduktioner. Dessutom arrangeras bl.a. illustrationsutställningar i kaféet. Förslag som uppfyller kriterierna ovan kan skickas till kulturproducent Harri Piispanen, som ansvarar för utställningar, harri.piispanen@hel.fi.

Förutom enskilda evenemang omfattar Annegårdens program standardprogram för barn och ungdomar i olika ålder samt familjer och program som anknyter till Helsingfors stadsevenemang. På Annegårdens vårfestival uppträder gårdens dans- och teatergrupper. På sommaren erbjuder A●lava-estraden olika slags program för ungdomar, familjer och andra stadsbor.

Virtuella Annegården

Annegården bjuder in alla till konstens värld även på webben.

Dyk in i den virtuella Annegården på adressen http://www.annantalo.fi/sv/virtuaalinenannantalo

Våra värden

Verksamheten på Annegården ordnas både självständigt och i samarbete med olika parter. Principen är att skapa en positiv miljö och förutsättningar för barn och ungdomar att uppleva, skapa och se konst och kultur i Helsingfors samt att göra barn och ungdomar till fullvärdiga aktörer i stadens konst- och kulturliv.

Annegårdens värderingar är tillgänglighet, jämställdhet, fokus på barn, öppenhet och närvaron av konst. Administrativt är Annegården en del av Helsingfors stads kultur- och fritidssektorn.

AnkkuriHusförevisningar och guidningar

Vi förnyar vår husvägledning och presentationsverksamhet och vi kommer att informera om de nya tjänsterna under våren 2024.

Kontakt: direktör Pirjetta Mulari, pirjetta.mulari@hel.fi

VÅRA PROJEKT

Vi vill förbättra världen – med hjälp av konsten! Vi startar och deltar i konstpedagogiska projekt för barn och ungdomar.

www.annantalo.fi/sv/projekt

VÅRA nätverk

Annegården är medlem i styrelsen av Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Vi hör också till den internationella föreningen Small size.

www.annantalo.fi/sv/natverkVirtuella Annegården

Annantalo online! Kom och se vad Virtual Annantalo har att erbjuda. http://www.annantalo.fi/sv/virtuaalinenannantalo

En LiteN bit historia

Hur fick Annegatan sitt namn? Vad för slags folk bodde i Kampen förr i tiden? Visste du, att Annegatans svenska folkskola var en ultramodern byggnad i sin tid?

http://www.annantalo.fi/sv/historia


pärlor i vår historia

Publikationen Lek med Picasso och hunden som dog presenterar produktioner och projekt från Annegårdens 35-åriga historia sedan 1987 (några artiklar på svenska).

Ladda ner pdf

Linkki

Låt oss göra konstgrejer

Tips för hur barn och vuxna kan skapa konst tillsammans i alla slags hem. Boken är på finska.

Ladda ner pdf

Linkki

​​​​​​​

Alava och Annegårdens sommargård

Program hela sommaren

http://www.annantalo.fi/sv/a-lava

Bli stamkund och följ oss
på de sociala medierna

Som stamkund hör till de första som får nyheter om Annegården och t.ex. inbjudan till våra utställningar. I våra nyhetsbrev berättar vi om våra aktualiteter.

Du kan bli stamkund i Annegården genom att fylla i blanketten som finns bakom länken nedan.

Du finner oss också på Facebook, Twitter och Instagram. Kom ihåg att bli följare!


Helsingfors stad främjar konst, kultur och kreativitet

Helsingfors stad utvecklar en huvudstadsregion med kulturell rikedom genom att främja konst, kultur och kreativitet. Tjänster som riktas till stadsbor är kulturevenemang, föreställningar, utställningar, kurser och konstpedagogik. Genom sina tjänster vill Helsingfors stad säkerställa att kulturutbudet är mångsidigt och tillgängligt för alla.

Helsingfors stads sektor för kultur och fritid har totalt åtta kulturcentrum: Annegården, Caisa, Gamlasgården, Malms kulturhus, Månsasgården, Stoa, Savoyteatern och Nordhuset. Kulturcentrumen erbjuder helsingforsarna mångsidiga kulturtjänster som konserter, teaterföreställningar, utställningar, barnevenemang och konstundervisning. Sommartid ger även Esplanadscenen utomhuskonserter. Helsingforsborna och området för konst och kultur i Helsingfors samarbetar intensivt för evenemangen på kulturcentrumen.

Även motions-, ungdoms- och bibliotekstjänsterna, HAM Helsingfors konstmuseet, stadsmuseet samt stadsorkestern är tjänster under Helsingfors stads sektor för kultur och fritid.