Nätverk

Förbundet för barnkulturcenter
i Finland

Förbundet för barnkulturcenter i Finland rf är en förening för professionella kulturcenter för barn och ungdomar som ökar kompetensen och kännedomen om barnkultur i Finland. Förbundet är ett samarbetsorgan för sina medlemmar som administrerar projekt och erbjuder aktörer inom barnkultur möjligheter till nätverkande. Annegården är medlem i förbundet.

Barnkulturcentren har samarbetat på ett nationellt plan sedan 2003. Annegården har deltagit i verksamheten från första början.


Small size

Den internationella Small Size-föreningen (International Artistic Association Small Size) stödjer och utvecklar scenkonsten för barn under skolåldern. Föreningen har skapat ett nätverk över fyra kontinenter och omfattar 100 teatrar, konstinstitut och sammanslutningar i 37 länder. Kulturproducent Katariina Metsälampi från Annegården är ordförande av small size network från 2016.

Annegårdens small size-verksamhet består av konstkurser för små barn, verkstäder i serien Konstrådgivning samt familjeverkstäder och -evenemang och föreställningar.

Annegården är med i Itujen näyttämö-barnteaterkläckeriet, som stöder skapandet av nya högklassiga finska barnföreställningar. I slutet på januari arrangerar vi för nätverket ett gemensamt tre dagar långt Small size days-evenemang.

http://www.smallsizenetwork.org