Kultus.fi

Kulturutbud för skolor och dagis
​​​​​​​på en adress

På Kultus informerar över 200 konst- och kulturaktörer om evenemang, verkstäder och olika slags allmänna arbetsprojekt som riktar sig till småbarnspedagogiken, grundskolor och andra stadiets läroanstalter. I Kultus hittar du även seminarier, kurser och informationstillfällen för lärare.

Innehållen i Kultus har planerats för att ingå i småbarnspedagogikens och läroanstalternas vardag. Du kan söka lämpliga innehåll för undervisning och konstbaserade lärmiljöer till exempel på åldersgrupp, fenomen, mångsidigt läroområde eller ämne. En konsert kan ge stöd för matematikstudier, språkämnen kan få ett lyft av en teaterföreställning och biologi kan förklaras under en konstutställning! Välkommen att studera Kultus utbud genom vårt nyhetsbrev! https://www.kultus.fi/sv/nyhetsbrev 

Mer information: kulturproducent Katri Aikio, 040 486 6968, katri.aikio@hel.fi 

Bild: Red Nose Company: Frankenstein, credit Tero Ahonen. På bilden: Tuukka Vasama (Frankenstein) och Timo Ruuskanen (monster)
Bild på sidan Projekt: Early One Morning Eternity Sculpture Jacob Dahlgren, credit HAM Maija Toivanen