Åttondeklassister på konstbesök

Konsttestarna

År 2017 startade den nationella Konsttestarna-verksamheten som erbjuder alla åttondeklassister två konstbesök. Under projektets tre första verksamhetsår (2017–2020) fick varje åttondeklassist i Finland ett regionalt och ett nationellt konstbesök. Det regionala besöket skedde i det egna landskapet och det nationella besöket riktade sig till huvudstadsregionen eller annanstans i Finland.

Tre årskullar åttondeklassister har fått möjligheten att besöka teater, museum, konsert eller opera. Elever och lärare medräknat berör projektet ca 200 000 personer och ca 12 000 finlandssvenska åttondeklassister.

Verksamheten erbjuder mer än bara ett besök till en konstinstitution. Eleverna får förhandsmaterial med information om besöket, konstnärerna och konstformen. Under själva besöket får ungdomarna till exempel bekanta sig med hur ett konstverk blir till, men också hur det är att arbeta som konstnär och vad som händer innan en föreställning/utställning är färdigt. Efter besöket utvärderar eleverna sin upplevelse i en utvärderingsapp.  En målsättning för verksamheten är att få en uppfattning om hur ungdomarna förhåller sig till konsten och vilka verk som berör dem.  

Verksamheten fortsätter under läsåret 2020–2021 med ett konstbesök i det egna närområdet. Finansieringen ändras, så att staten betalar hälften av kostnaderna och fonderna (Suomen Kulttuurirahasto och Svenska Kulturfonden) betalar den andra hälften. Förbundet för barnkulturcenter i Finland ansvarar fortsättningsvis för koordineringen av verksamheten. Annegården är med i verksamheten som ett av de koordinerande barnkulturcentren. 

Konsttestarna erbjuder skolorna en extra resurs i deras konstfostran, medborgarfostran och demokratifostran. Alla hinder för deltagande eftersträvas att överkommas, så att alla ungdomar jämlikt har möjlighet att delta i konstbesöken. Eventuella hinder så som rörelsehinder, modersmål eller hemkommun ska inte stå i vägen för någons deltagande.  

Besöken stöder läroplanens mål och möjliggör för skolorna nya lärmiljöer utanför skolbyggnaden. I besöken kan flera läroämnen kombineras i ett konstnärligt samarbete och på så sätt skapas nya synsätt in i olika ämnen och fenomen. 

Konsttestarna-verksamheten kommer att fortsätta även nästa läsår, 2021–2022!

Mera information på Annegården ger kulturproducent Mereca Victorzon, 040 717 4687, mereca.victorzon@hel.fi

www.konsttestarna.fi

Bild: Musikalen Hair, Jyväskylä stadsteater. Foto: Iiro Palva-aho.
Bild på kortet på sidan Projekt: Utställningen Miltä näyttää aika, Jyväskylä konstmuseum. Foto: Hanna Brotkin.