Samarbete med skolor och daghem

Genom samarbetet med skolor och daghem når vi jämlikt alla barn och ungdomar i Helsingfors.

Etablerade samarbetsformer med skolorna är 5x2-konstundervisning för lågstadieelever och kulturkurser för gymnasieelever och det andra stadiets studerande.

På Annegården ordnas dessutom föreställningar, verkstäder och guidningar för skol- och daghemsgrupper.

Annegården är en av organisatörer för ett forum för kulturfostran. Forumet främjar möten och dialoger mellan konst- och kulturaktörer och fostrare. Läs gärna mera om forumet här.

​​​​​​​Lärare! Vill du utnyttja huvudstadsregionens kulturutbud i undervisningen? På Annegårdens nättjänst kultus.fi finns information om evenemang, verkstäder och andra samarbetsformer för skolor.

5x2-konstundervisning

5x2-konstkurserna är fem veckor långa (2 lektioner i konst per vecka) avgiftsfria konstkurser som Helsingfors stad erbjuder lågstadieklasser 3-6 i Helsingfors. 

På Annegården arbetar eleverna i flera smågrupper som fokuserar på olika konstämnen. Grupperna ändras inte under kursens gång. Läraren kan gå runt och bekanta sig med de olika konstämnena som klassen studerar. Utbudet av konstkurser omfattar allt från bildkonst till media- och scenkonst. Intensivt samarbete kan också förekomma mellan de olika ämnena.


Med konsten till framtiden

Med konsten till framtiden – metoder för framtidsfostran för lågstadieelever erbjuder verktyg för att undersöka framtiderna och utveckla framtidstänkandet. Undervisningsmaterialet har skapats i samarbete mellan Annegårdens konstlärare och Tulevaisuuskoulu ry/Framtidsskolan som en del av konceptet Framtidslaboratoriet.

Mera information ger ansvarig kulturproducent tiina.susiluoto@hel.fi

Metodhandbok Med konsten till framtiden (pdf)


​​​​​​​

Evenemang för skolor och dagisar

Kultus.fi hittar du Annegårdens föreställningar, verkstäder och guidningar  för skol- och daghemsgrupper. Där finns också information om utbildningar för lärare.

METODHANDBÖCKER FÖR UNDERVISNING

Kultus.fi  finns läromedel, metodhandböcker och arbetsböcker inom olika konstområden. De är producerade av Annegården och konstaktörer i huvudstadsregionen. 

Kaikki lasista (allt om glas) -inspirationsuppgift


Ladda ner uppgiften