Annantalon taidekasvattajat

​​​​​​​Annantalon taideopettajat ovat taiteilijoita tai taidekasvattajia. He vastaavat omasta opetusohjelmastaan ja sen sisällöstä.

Lärarna i Annegården är konstnärer och/eller konstpedagoger. De ansvarar för sina läroplaner.

Art teachers at Annantalo are artists and/or art pedagogues. They are responsible for their own curriculum and its content.

(Taik = Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu | Konstindustriella högskolan vid Aalto-universitetet | Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Teak = Teatterikorkeakoulu | Teaterhögskolan | Theatre Academy)

AALTONEN Rauha, kuvataiteilija ja keraamikko. Työskentelen oman taiteellisen työn ohella taideopettajana ja työpajaohjaajana. Minulle tärkeimpiä medioita ovat maalauksen eri tekniikat sekä keramiikka. Opetuksessa keskityn oppilaan ilmaisun vapauteen sekä taiteelliseen kehitykseen.

ALADIN Pauliina, tanssinopettaja (YAMK) ja yhteisöissä liikkuva tanssitaiteilija sekä sateenkaariasioiden asiantuntija. Häntä kiinnostaa tanssia omaksi ilokseen ja antaa toisillekin mahdollisuus siihen. "Tanssiminen on parasta kehon ja mielen hoivaamista!" Tanssimiseen ei tarvita erityisiä taitoja tai ominaisuuksia, pelkkä tahto riittää.

BREILIN Sanna, KM, draamaopettaja, teatteripedagogi. Musiikkiteatteripainottunut ohjaaja. Ohjaa lasten ja nuorten ryhmiä Annantalossa ja Musiikkiteatteri Kapsäkissä. Ohjaa myös varhaiskasvatusikäisille teatteria ja draamaa. Työskentelee hyvin monipuolisesti teatterin eri tehtävissä.

EKLUND Kukka. Sirkustaiteilija, (teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK, soveltavan taiteen YAMK-opiskelija) tehnyt sirkusta tutuksi kaikenikäisille jo vuodesta 1998, vaikuttaa monitaiteisessa esiintyvässä ryhmässä VaihtoVirtaKollektiivi. Erikoistunut lapsi-vanhempi -ryhmiin, sirkusta sisältäviin teatteriproduktioihin sekä sirkukseen vanhustyössä. "Kaikki on mahdollista."

FIB Marryam. Offset- sekä digitaalipainaja, Master in graphic design / Hochschule für Gestaltung Ravensburg.Tehnyt mm. yhteistyötä Stefan Sagmeisterin ja Numer 17 kanssa. Yksityis- ja yhteisnäyttelyitä ulkomailla ja Suomessa. ”Pidän työskentelystä pienten lasten kanssa, sillä heillä on rajaton voima ja mielikuvitus”.

FIB Tizzi . MA taidegraafikko Universitaea de Arta, Bukarest, Romania 1977. MA graafinen suunnittelija Taik 1995. Oma taiteellinen työskentely: yksityis- ja yhteisnäyttelyt Suomessa ja ulkomailla. Kirjataiteilija.

HELMINEN Karoliina. Näyttelijätaustainen teatteri-ilmaisun opettaja. Teatteritaiteen maisteri (Teak 2005). Toiminut teatteriopettajana ja ohjaajana erilaisille lasten, nuorten ja aikuisten ryhmille. ”Teatteri on läsnäolon taidetta.”

HOVI Emma. Konstpedagog och bildkonstnär med specialkunnande inom nutidskonst, museipedagogik och Visual Thinking Strategies. Utbildad i filosofi och bildkonstpedagogik, såväl utomlands som i Finland. Undervisningen fokuserar på teman och arbetssätt som både stödjer och utmanar elevernas egna inressen och föreställningsvärldar. "Konstnärligt skapande hjälper oss att göra en bit av världen till vår egen och samtidigt dela den med andra."

HUOVINEN Niina. Pukusuunnittelija, artenomi (AMK 2000). Työskennellyt teatteri-, nykytanssi-, TV- ja elokuvatuotannoissa, sekä opetusteatterin parissa vuodesta 1997.

ILVESSALO Johanna. Kuvataiteilija. Taiteen maisteri TaM Kuvataideakatemia, Taik / Taidekasvatusosasto. Opettanut varsinaisen taiteilijan työn ohessa vuodesta 1988. Toiminut Annantalon vapaa ajan opettajana vuodesta 2000 Pitänyt näyttelyitä vuodesta 1990 kotimaassa ja ulkomailla. “Teen tilallisia veistoksia. Leikittelen eri materiaalien kanssa ja sitä kokeilevaa otetta haluan tuoda myös oppilaille”

JOKINEN Sirpa. Mediataiteilija. Taiteen kandidaatti, Kuvataideakatemia 1987 (maalaus), MFA San Francisco Art Institute 1999 (maalaus). Toimii taiteilijana, kotimaisia ja ulkomaisia näyttelyitä vuodesta 1986.

KARLSSON Charlotte. Studerar för tillfället teaterpedagogik (magisterexamen) på Teak. Samhällspedagog från YH Novia, 2018. Specialområden De förtrycktas teater, annan samhällsengagerad teater och deltagande teater. Bygger upp konstnärliga verkstadskoncept och skådespelar då möjlighet erbjuds. “Vi har alla rätt att uttrycka oss konstnärligt. Jag vill ge människor möjlighet att upptäcka teater som utgår ifrån dem själva; mod att omfamna gruppens unika egenskaper, möjligheter och intressen.” 

KOIVUNEN Simo. Sarjakuvaopettaja ja freelancer-kuvittaja. Kasvatustiet. maisteri ja animaatio-ohjaaja / Turun taideakatemia. "Haluan työssäni edistää sarjakuvan ja animaation tunnettavuutta ja iloista sanomaa!"

KUUSISTO Sanna. Tanssinopettaja 5x2/2x5- ja vapaa-ajan kursseilla. Tanssi on helppoa, koska tarvitaan vain oma keho. Rytmi, muoto ja tila yhdistävät tanssin muihin taiteenaloihin. Liike yhdistää tanssijan muihin tanssijoihin. Tanssien voi ilmaista mitä vain, kun uskoo niin. STOPP ry:n Vuoden tanssikasvattaja -palkinto 2019, Yhteisö tanssii ry:n Vuoden yhteisötanssitaiteilija -nimitys 2018, Lastenkulttuurin valtionpalkinto 2006.

KÄRKKÄINEN Janne. Mielikuvitusta ja leikkimielisyyttä opetuksessa painottava innokas taidekasvattaja ja kuvataiteilija. Valmistunut Taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta ja Kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta. Opettaa Annantalon 5x2-ryhmässä kuvataidetta.

KÄÄRIÄINEN Jukka, muusikko, taiteenmaisteri (Aalto-yliopisto, 2018), musiikkipedagogi (Metropolia AMK, 2013). Opettajana 5X2 ja vapaa-ajan ryhmissä.

LAITINEN Riikka TaM kuvataidekasvatus. Toiminut lasten ja nuorten kuvataideopettajana v:sta 1994. Opetustyön rinnalla työskentelee taiteilijana ja on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä sekä osallistunut ryhmänäyttelyihin.

LEHTOVIRTA, Tommi. Taiteen maisteri. Video-opettaja Annantalon 5x2-ryhmissä.

LJUNGDELL Noomi, , valokuvataiteilija (TaM, TaiK 2008) ja taidepedagogi (TaM,Aalto yliopisto 2021). Toimii Annantalon 5x2 ryhmien ja vapaa-ajan Valotus-ryhmän taideopettajana. Animaatiopöllöt-kollektiivin jäsen. Animationslärare i 5x2-grupper.

MARISTO Marjut (TeM, TaM, KM) opettaa Annantalossa teatteria. Hänelle tärkeää taideopettajana on kannustava ilmapiiri ja tutkiva, leikillinen asenne. Hän lähestyy teatterin tekemistä erityisesti näyttelijän näkökulmasta, ryhmälähtöisellä otteella ja innostuu poikkitaiteellisesta työskentelystä.

MOILANEN Tuija. Tanssitaiteen maisteri/ Teak 1993. "Haluan luoda satujen ja mielikuvituksen maailmasta sekä nuorten tuntemuksista ja ajatuksista tanssin elämyksiä niin tekijöille kuin katsojille. Kaikenlainen poikkitaiteellisuus on hauskaa!"

MURTTI Saana. Keramiikkataiteilija ja taidekasvattaja. TaM / keramiikka (University of Wales Institute, Cardiff, U.K. 2002), TaM / kuvataidekasvatus (Aalto-yliopisto 2013).

MÄNNIKKÖ Kristiina. Valokuvataiteilija (TaM 2015) ja kuvataidekasvattaja. Toimii Annantalon vapaa-ajan ryhmien valokuvauksen opettajana.

NIEMINEN Pia. Tekstiilitaiteilija, lasten ja nuorten taideopettaja vuodesta -90 ”Kaikenlainen ajatteleminen ja sen jälkeen tekeminen on sekä tärkeää että mukavaa. Taide on hyvä väline tarkastella maailmaa.”

NIRHAMO Mila. Nukketeatteritaiteilija ja taidekasvattaja. Työskentelee laaja-alaisesti nukketeatterin parissa ohjaajana, esiintyjänä ja visualistina. ” On etuoikeus astua lasten kanssa yhteiselle matkalle mielikuvituksen, tarinoiden ja visuaalisuuden maailmaan. Yhdessä todistamme pieniä ihmeitä!”

NISKA Heli. Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvattaja sekä kuvituksen opettaja. Innostaa ympäristön, tilojen ja mittakaavan moniaistiseen kokemiseen sekä eri materiaalien ja tekniikoiden kokeiluun. Opettaa arkkitehtuurin ja kuvituksen 5x2-ryhmiä sekä Palikka-iltaryhmää. Suunnittelutyötä ja taideprojekteja opetuksen ohessa. Koulutus: arkkitehtuuri, maisema-arkkitehtuuri, kalustesuunnittelu ja graafinen suunnittelu /Aalto sekä suunnittelumaantiede/Hy.

PAANANEN Katri. Musiikkipedagogi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017) sekä varhaisiän musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön opiskelija (Metropolia). Tärkeää opetuksessani on elämyksellisyys sekä musiikin ilon kokeminen turvallisessa ympäristössä!

PURANEN Silja. Kuvataiteilija. Lahden taideinstituutti / kuvataiteilija AMK, Kuopion käsi- ja taideteollisuusoppilaitos/ tekstiilisuunnittelija. Toimii päätoimisesti kuvataiteilijana. "Opetuksessa haluan korostaa näkemistä, oivaltamista ja tekemisen prosessia."

PUUMALAINEN, Heidi Aulikki, TaM / Muotoilu, Aalto-yliopisto 2009. Toimii keramiikkataiteilijana. Opettaa keramiikkaa Annantalon vapaa-ajan opetuksessa sekä 5x2-ryhmissä. 

RANTASUO Elina. Kuvataiteilija, taidekasvattaja KuM / Kuvataideakatemia 2013. Media- ja nykytaiteen projektisuunnittelija Annantalossa v. 2019-2021. Kokeellinen animaatio, sallivuus ja ilo.

RAITA-AHO Hanna. Näyttelijä. (Teatteritaiteen maisteri, Teak, 2011 ) ja teatteriopettaja (Opettajan erilliset opinnot, Teak, 2019). Työskentelyssä painottuu taidealojen ylitys, taiteen tekemisen monimuotoiset mahdollisuudet ja soveltuvuus.

ROSSI-HORTO Anne. Taidekasvattaja TaM (Taidekasvatuksen osasto Taik 2004) Taiteilijan pedagogiset opinnot (Taik 1999) Kuvataiteilija (Lahden taideinstituutti 1996) Venetsian Taideakatemia 1995. Annantalolla vuodesta 2000 mukana monessa; erityisesti kulttuurikurssien työpajavetäjänä sekä Taideneuvolan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tehdään taidejuttuja – Taidekasvatusta kaikenlaisiin koteihin (2012) -kirjan tekijä (toim. Erja Mehto ja Leila Heimonen).

SAARINEN Jenna. Taidekasvattaja (Aalto-yliopisto) ja varhaiskasvatuksen opettaja. Taideopetuksen painotus on keskustelevissa, leikinomaisissa ja eri taiteenaloja yhdistelevissä lähestymistavoissa. Opettajana 5x2 liikkuvan kuvan ryhmissä, vapaa-ajan kuvataide ryhmissä ja liikkuvaa kuvaa ja teatteria yhdistelevässä ryhmässä.

SARVELA Annika. Tanssinopettajana Dancehearts -ryhmässä. Tanssissa on tärkeää matka omaan kehotietoisuuteen, tanssin ilon jakaminen erilaisten ihmisten arkeen ja tanssin ihmisiä yhdistävä voima. Valmistunut Naropa Institutesta v.1990 (BA terapeuttinen tanssi), Taidekorkeakulusta Hollannista v.1992 (tanssi ja koreografia) ja PD = pedagoginen diplomi TEAK:sta v. 2000.

von SCHANTZ Carolina.  Bildkonstnär. Studier i konstfostran på TaiK och vid Universitat de Barcelona, Facultad de Belles Arts. Kulturproducent, Sydväst, 2006. Egen konstnärlig verksamhet inom målning, skulptur och keramik. Bildkonstlärare i 5x2-grupper.

SNELLMAN Maami. Varhaiskasvatuksen opettaja (Helsingin yliopisto) ja steinerkoulun opettaja (Snellman-korkeakoulu) Lastenkirjailija ja sanataideopettaja. Työn ohessa puuhailee myös lastenteatteria.

TOLONEN de ARIAS Tuutikki. FM/ kirjallisuus ja suomen kieli, opettajan pedagogiset opinnot (Oulun yliopisto). Sanataideopettaja ja lastenkirjailija. Sanataideopettaja Annantalon 5x2-taideryhmissä.

TONTERI Miira. Animaatiotaiteilija ja taidekasvatuksen maisteriopiskelija. Animaatio, Turun AMK:n Taideakatemia (2016). Kuvataidekasvatuksen opinnot, Aalto-yliopisto (2023). Toimii Annantalolla iltaryhmien "Auringonpilkut" sekä "Taikasiveltimet" ohjaajana. Opettamisen keskiössä mielikuvitus, luovuus ja leikki.

TUPAMÄKI Sari. Teatteri-ilmaisun ohjaaja/ luova tuottaja YAMK. ”Teatteri antaa lapsille- ja nuorille tilan tulla nähdyksi ja kuulluksi.”

VAINIO Miila. Taidekasvattaja, kuvataiteilija, capoeira-opettaja. Nauttii opetuksessa eri taiteenalojen ja tekniikoiden yhdistelemisestä, sekä mukana olosta monenlaisissa projekteissa. Taiteidenvälisyys ja yhteisopettajuus inspiroivat ja tuovat iloa opetustyöhön.