Anmälan och kurspraxis

​​​​​​​Anmälan till vårens korta kurser börjar den 17 oktober kl 8.00. Anmälan till kurser som fortsätter från höstterminen börjar onsdagen den 7 december kl 8.00, om det finns platser kvar. Anmälningslänken visas i kursinformationen.

Till Annegårdens konstkurser kan man anmäla barn och unga under 19 år, bosatta i Helsingfors. Anmälningen kräver stark identifikation (nätbankkoder). I kursutbudet finns både korta kurser och konstkurser som fortsätter från år till år. I kurssökningen kan du söka kurser enligt deras längd eller konstämne.

En kurs börjar och fortsätter endast om tillräckligt många anmält sig till gruppen. Det är möjligt att avvika från kursernas övre åldersgräns på motiverade grunder och med direktörens samtycke.

Anmälan till kurserna för nästa läsår öppnas i början av juni, ifall platser blivit lediga. Anmälan för eventuella lediga platser under vårterminen öppnas i december. Det lönar sig att anmäla intresse för reservplats, eftersom lediga platser kan uppstå under läsåret. Du kan när som helst vända dig till kurssekreteraren för att få mer information om platser på korta kurser och eventuella lediga platser.

När eleven anmäler sig till en kurs förbinder han eller hon sig till följande regler:

 • Njut av konsten!
  På Annegården är vi vänner och respekterar varandra och varandras verk. Ingen får mobbas. Hos oss har alla rätt att jobba i en lugn miljö.  Vi låter inte telefonerna störa arbetet, så vi använder mobiltelefonen endast efter lärarens instruktion. Hos oss får du ägna dig åt dina intressen.
 • Du får engagera dig! 
  Arbetet på konstkurser bygger på kontinuitet, och därför är det viktigt att engagera sig i hobbyn. Undervisningen börjar vid utsatt tid, så var på plats i tid. Anmäl eventuell frånvaro till läraren eller kurssekreteraren kaisa.rihtniemi@hel.fi.
 • Ta hand om saker och ting! 
  En förutsättning för bra arbete är att redskapen är rena och finns på sina egna platser samt rena lokaler. Se för egen del till detta och delta i städningen enligt lärarens anvisningar. Meddela alltid eventuella farliga situationer till läraren, vaktmästaren eller en annan vuxen.
 • Bli sedd! 
  ​​​​​​​Dina verk kan presenteras med ditt namn i Annegårdens verksamhet till exempel i utställningar och evenemang. Bilder av dina verk och ditt arbetande kan visas på vår hemsida eller på våra sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter). Konstläraren diskuterar alltid med dig om detta i förväg. 
  Eleven och föräldrar har rätt att förbjuda fotografering, visning och publiceringen av studentarbetet och arbetets gång med att fylla i ett formulär.  Formuläret kan fås på vår nätsida här och av kurssekreteraren. Förbjudet gäller ett läsår. Om inget förbud görs tolkas det som att tillståndet för presentation och publicering av verken har beviljats.

Konstkurserna är också öppna för barn och ungdomar med specialbehov. Kurssekreteraren hjälper dig att hitt en lämplig kurs: kaisa.rihtniemi@hel.fi, 09 310 37173.

Obs! En elev kan anmäla sig till högst två kurser per termin.

Helsingfors stad försäkrar inte eleverna för lektionstiderna.

Om det finns lediga platser i grupperna kan från och med den 23 augusti också barn/unga som bor i andra kommuner anmäla sig till en kurs för ett läsår i taget.

Förfrågningar:
Kurssekreterare Kaisa Rihtniemi 09 310 37173, 040 1686234, kaisa.rihtniemi@hel.fi
Ansvarig kursplanerare Eeva Mussaari 09 310 37175, 040 3341078, eeva.mussaari@hel.fi


Kursavgifter

Kursavgiften betalas via nätbanken i samband med anmälan. 

Priserna för kurser som pågår hela läsåret:

 • 1 lektion per vecka – 220 euro
 • 2 lektioner per vecka – 250 euro
 • 3 lektioner per vecka – 270 euro

Lektion = 45 min

Korta kurser: 10–60 euro. 

Ansökan om fri studieplats

Annegården kan erbjuda barn från Helsingfors även möjlighet till kostnadsfri kursplats. Man kan ansöka om fri studieplats med ett skilt formulär. Ansökan skall göras i maj, eller senast en månad före kursens start. Ansökan för de fria studieplatserna för läsår 2022-2023 stänger måndagen den 8.8. kl. 16.


Anmälning till kurserna

Läs anmälningsvillkoren före anmälan.

Du anmäler dig till kurserna på denna webbplats.  Vid uppgifterna om respektive kurs finns en länk till anmälan när anmälningen är möjlig. Börja med att identifiera dig med dina nätbankskoder. Därefter har du 30 minuter tid på dig att boka kursplatsen.

Du får ett meddelande om kursen redan är fullbokad. Då kan du boka en reservplats. Om platsen blir ledig kontaktar kurssekreteraren dig.

Man anmäler sig till hela läsåret. Du får ett meddelande om att anmälan lyckats per e-post.  Kursavgiften på kurssidan är för hela läsåret.


Annullering av studieplats och avbrytande av kursen

Om en elev vill annullera studieplatsen eller avbyta kursen ska eleven eller en minderårig elevs vårdnadshavare göra en skriftlig anmälning omedelbart till kurssekreteraren. Ifall eleven avbryter kursen, återbetalas kursavgiften inte. Annullering av kursplatsen för våren skall göras före höstterminens slut om kursavgiften skall återbetalas. Om kursplatsen annulleras vid någon annan tidpunkt måste den annulleras senast sju vardagar före kursens början. Då returneras kursbetalningen med ett avdrag om 15 €/kurs för expeditionskostnader. Återbetalning av avgiften på grund av avbrytande av en kurs kan ansökas enbart i undantagstillstånd, t.ex. utifrån ett läkarintyg.


Aktuella datum under läsåret

Annegårdens läsår består av 28 undervisningstillfällen. Höstterminen har 14 undervisningsgånger och vårterminen 14 gånger. ​​​​​​​

Höstterminen 2022 börjar lö 27.8. och slutar ti 13.12.

Ingen undervisning:
Höstlov må 17.10.- lö 22.10.
Allhelgonsdagen lö 5.11.
Självständighetsdag ti 6.12.

Vårterminen 2023 börjar må 16.1. och slutar må 8.5.

Ingen undervisning:
Sportlov må 20 - lö 25 februari
Påsk to 6 - må 10 april
Första maj må