02.06.2021 15.51

Registreringen för kurserna för läsåret 2021-22 öppnas den 16 juni kl.10

Registreringen är öppen den 16 juni kl. 10 - 23 juni kl. 12. Registreringen fortsätter den 11 augusti kl. 10.

Till Annegårdens konstkurser kan man anmäla barn och unga under 19 år, bosatta i Helsingfors. Anmälningen kräver stark identifikation (nätbankkoder).
Anmälan till kurserna för nästa läsår öppnas alltid början av juni, ifall platser blivit lediga. Det lönar sig att anmäla intresse för reservplats, eftersom lediga platser kan uppstå under läsåret. Anmälningen är stängt i juli och öppnas igen i början av augusti.

Mera information: http://www.annantalo.fi/sv/kurspraxis