01.09.2016 11.18

Annegården innehar Small size-föreningens ordförandeskap under åren 2016–2019

The Artistic International Association Small size valde på sitt årsmöte 28.8.2016 kulturproducent Katariina Metsälampi från Annegården till sin ordförande för treårsperioden 2016–2019. Föreningen består av organisationer och föreningar från 24 länder och till dem räknas även Annegården.

Katariina Metsälampi har varit styrelsemedlem i föreningen sedan 2013. Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta med internationell barnteater. Hon har bl.a. varit styrelsemedlem 2005–2011 i den internationella organisationen ASSITEJ och fungerat länge som ordförande för ASSITEJ i Finland. Metsälampi har varit med och grundat teaterfestivalerna Bravo! och Hurraa! som riktar sig till barn och unga.

The Artistic International Association Small size: www.smallsize.org/