Koulut ja päiväkodit

Annantalo tarjoaa kouluille kulttuurikursseja erilaisia työpajoja, esityksiä, opastuksia ym tapahtumia, kulttuurikursseja sekä taideopetusta 5x2-taidekursseilla.

5x2-taidekurssit ovat viiden viikon pituisia (1,5 t / vk) maksuttomia taidekursseja, joita Annantalo järjestää helsinkiläisille alakoululaisryhmille. Viiden kurssikerran opetusaineita ovat musiikki, sanataide, sarjakuva, teatteri-ilmaisu ja tanssi, kuvataiteissa kuvallinen ilmaisu, keramiikka, taidetekstiili, grafiikka, valokuvaus, nukketeatteri, animaatio ja video.

Kulttuurikurssit ovat Helsingin yläkouluille ja lukioille sekä toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille suunnattuja, syvälle meneviä teemaallisia kursseja, joilla yhdistyvät taidelaitosten esitykset ja tapahtumat, niissä tehtävä yleisötyö, asiantuntijaluennot, taiteilijoiden vetämät työpajat sekä koulun oma opetus.