Taideseikkailut päiväkotiryhmille

Taideseikkailut ovat päiväkotiryhmille suunnattuja, maksuttomia kursseja, jotka varhaiskasvatusalueiden päälliköt ohjaavat oman näkemyksensä mukaan sopivimpaan päivähoitoyksikköön alueellaan.

Taideseikkailu koostuu kolmesta tai kuudesta työpajakerrasta ja on kestoltaan yhteensä kuusi tuntia. Kurssi voidaan pitää joko Annantalon tiloissa, päiväkodin omissa tiloissa tai molemmissa.

Taideseikkailut toteutetaan yhteistyössä varhaiskasvatusviraston kanssa. Opettaja ei siis voi tilata itse ryhmälleen taideseikkailua.

Taideseikkailun tavoitteena on tarjota päiväkodin lapsille elämyksellinen mahdollisuus kokea ja tehdä itse taidetta. Tekemisessä korostuu lapsen oma vapaa ilmaisu ja taiteellinen oppiminen. Taideseikkailuja vetävät kokeneet eri taidealojen taidekasvattajat.

Jokainen taideseikkailu sisältää lasten työpajakertojen lisäksi taidekasvatustreffit päivähoitohenkilökunnan kanssa. Henkilökunta sitoutuu kutsumaan treffeille hoitohenkilökuntaa myös muista lähellä sijaitsevista päivähoitoyksiköistä. Taidekasvatustreffien tavoitteena on pohtia taidekasvatuksen asemaa varhaiskasvatuksessa ja sitä, miten taidehetkiä voi toteuttaa osana hoitopäivää. Treffien kesto on n. 1,5 h.

Taideseikkailuja tuotetaan keskimäärin yksi seikkailu kutakin varhaiskasvatusaluetta kohden vuodessa, ja päiväkodit valikoituvat siis varhaiskasvatusalueiden päälliköiden kautta.